Kaikki artikkelit yrityksille

Miksi konesalipalveluiden ulkoistaminen kannattaa? 6 syytä

Datakeskuksen räkillä työskentelevä mies. Datakeskuksen räkillä työskentelevä mies.

Digitalisaatio ja pilvipalveluiden käytön lisääntyminen muuttavat tapaa, jolla yrityksissä halutaan huolehtia verkosta ja datasta. Kun työkuormia ja palveluita pyöritetään yhä enemmän pilvessä, oman konesalin ylläpito ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää. 

Datakeskusratkaisujen johtaja Kari Maikkola listasi kuusi syytä valita ulkoistetut colocation-palvelut.

1. Kustannukset

Oman konesalin rakentaminen ja ylläpito syövät resursseja ja IT-infrastruktuurin kehittyessä tarvitaan aina vähintäänkin elinkaari-investointeja. Omista laitetiloista aiheutuu jatkuvia kustannuksia ja tilojen tekniikka vaatii säännöllistä päivittämistä. Konesalin pyörittäminen vaatii myös osaavaa henkilöstöä. Kun yritysten liiketoiminta muuttuu yhä enemmän digitaaliseksi, osaamista ei välttämättä kannata sitoa oman konesalin pyörittämiseen, vaan mieluummin liiketoiminnan kehittämiseen.

Silloin taloudellisesti järkevä ratkaisu on colocation eli omien laitteiden sijoittaminen vuokrattuun konesaliin. Esimerkiksi raskaiden työkuormien ajaminen voi olla julkipilvessä monin verroin kalliimpaa kuin omilla laitteilla vuokrasalissa.

Jos toimija on itse palveluntarjoaja, konesaliliiketoiminta vaatii auditointeja. Omassa konesalissa niitä varten tarvittavan laatutason ja prosessien ylläpito sekä kehittäminen vaativat resursseja. Colo-toimija vastaa oman konesalinsa laadusta ja tämä on suoraan hyödynnettävissä myös asiakkaan omiin tarkoituksiin.

2. Turvallisuus

Tietoturvauhat ovat lisääntyneet, ja yritysten on entistä tärkeämpää miettiä kokonaisturvallisuutta. On otettava huomioon sekä fyysinen konesalin tietoturva että verkkojen kautta tulevat hyökkäykset ja niiden hallinta. Jos yritys käyttää omaa konesalia, varautuminen esimerkiksi palvelunestohyökkäysten havaitsemiseen ja estämiseen vaatii erikoisosaamista ja kalliita ohjelmistoja. Laadukkaassa, ulkoistetussa konesalissa näistä on huolehdittu.

Kriittiset palvelut on kyettävä turvaamaan myös poikkeustilanteissa. Riskien hallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yritys voi esimerkiksi säilyttää kriittistä dataa kahdessa eri konesalissa – oli kyseessä sitten oman ja palveluntuottajan konesalin yhdistelmä tai kaksi ulkoistettua konesalia. Disaster recovery eli toipumisratkaisu varmistaa, että tärkeimmät palvelut ja sovellukset pystytään pitämään käynnissä tai ne voidaan nopeasti käynnistää myös silloin, kun primäärikäytössä olevassa konesalissa tapahtuu käyttökatkos.

3. Suuren toimijan ammattimaisuus

Asiakkaan kannalta on yksinkertaisinta ulkoistaa vastuu konesalitoiminnasta jollekin, joka tekee sitä ammatikseen. Konesalin ylläpitäminen vaatii omanlaistaan osaamista ja paljon myös kiinteistöllistä työtä. Yrityksillä ei välttämättä ole omaa henkilökuntaa IT-laitetilojen ylläpitoon, vaikka IT-laitteiden osalta olisikin. Silloin ulkoistettu konesalipalvelu on hyvä ratkaisu.

Ammattimaista ja sujuvaa yhteydenpitoa varten Telia tarjoaa konesaliasiakkailleen itsepalvelutyökaluja. Portaalissa asiakkaat voivat tehdä itsenäisesti työpyyntöjä ja vikailmoituksia. Siellä he näkevät myös ajantasaisen tilanteen omista laitteistaan ja yhteyksistään sekä laitetilan olosuhteista.

Asiakas saa colo-toimijalta tarvittavat laatusertifikaatit käyttöönsä ja voi hyödyntää niitä omassa markkinoinnissaan ja raportoinnissaan.

Ulkoinen konesalikumppani seuraa alan kehitystä ja investointikyvykkyytensä ansiosta voi päivittää palveluitaan tarvittaessa.

4. Ympärivuorokautinen päivystys

Konesalien pitää olla toiminnassa ja valvonnan alaisina 24/7. Jos jotain poikkeavaa tapahtuu, siihen pitää pystyä reagoimaan vuorokaudenajasta riippumatta. Koska liiketoimintakriittiset sovellukset ovat yleensä toiminnassa ilman taukoja, se edellyttää samaa myös konesalilta.

Asiakkaat ostavat colo-toimijalta myös mielenrauhaa. Yrittäjä voi vapaa-ajallaankin luottaa siihen, että laitetila pysyy toimintakykyisenä ja valvottuna.

5. Konnektiviteetti

Telian datakeskuksesta tarjotaan joustavasti ja monipuolisesti eri operaattoreiden yhteyksiä. Datakeskus on riippumaton IT-palveluntuottajista.

Kun yritys sijoittaa oman asiakasverkkonsa tietoliikenneytimen Telian datakeskukseen, palvelin- ja työasemainfran palveluntuottajan vaihtaminen on sujuvaa. Se onnistuu ilman muutoksia verkkoytimeen.

6. Vastuullisuus

EU:n kasvava regulaatio vaatii konesalitoimijalta monia asioita ja niihin on helpompi vastata, jos palvelut on ulkoistettu. EED eli energiatehokkuusdirektiivi on astunut voimaan uudistettuna ja kansallista toimeenpanoa valmistellaan. Direktiivi edellyttää konesaleilta energiatehokkuutta, kuten lämmöntalteenottoa. Energiatehokkuutta todentavista parametreistä on myös raportointivelvoite. Jos raportointikriteerit täyttyvät, raportointivelvollisuus koskee myös yksityisiä yrityksiä tai julkishallintoa, joilla on omia konesaleja.

Datan käytön kasvaessa myös sähkön kulutus konesaleissa kasvaa. Monille asiakasyrityksille onkin tärkeää, että Telia käyttää omassa toiminnassaan vain uusiutuvaa sähköä.

Telia Helsinki Data Centerissä hyödynnetään myös palvelimista syntyvä hukkalämpö, joka ohjataan kaukolämpöverkkoon lämmittämään tuhansia koteja.

Asiantuntijana: Kari Maikkola, Head of Data Center Solutions, Telia

Telia Helsinki Data Center toimii tuhansien kotien lämpöpatterina

Vuonna 2018 avattu moderni Telia Helsinki Data Center kuuluu Euroopan kymmenen suurimman kaupallisen konesalin joukkoon. Se tarjoaa huipputurvallista ja ekologista konesalitilaa niin isoille kansainvälisille yrityksille kuin pienille kotimaisillekin.

Lue artikkeli
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Datacenter Pilvipalvelut

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan