Kaikki artikkelit yrityksille

Parempaa tietoturvaa tietoturvasetelin avulla

2 min
Työntekijät datakeskuksen laitekaappien äärellä. Työntekijät datakeskuksen laitekaappien äärellä.

Kriittisten alojen yritykset voivat hakea 1.12.2022 alkaen valtion uutta tietoturvan kehittämisen tukimuotoa eli tietoturvaseteliä. Tietoturvasetelin kaksi suuruusluokkaa ovat enintään 15 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Tietoturvasetelin tavoitteena on nostaa yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan valmiutta kyberuhkien torjumiseen.

Valtioneuvosto antoi lokakuussa 2022 asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä. Asetus tulee voimaan 1.12.2022 ja sitä voi hakea Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselta.

Tietoturvaseteli on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille ja organisaatioille, jotka toimivat kriittisillä toimialoilla ja kuuluvat huoltovarmuuden piiriin.

Tietoturvaseteliä voidaan hakea kriittisillä toimialoilla

Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan niitä perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi.

Tietoturvaseteliä voidaan hakea seuraavilla toimialoilla:

elintarvikehuolto, energiahuolto, finanssiala, jätehuolto, kemianteollisuus, logistiikka, media-ala, metsäteollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, rakennusteollisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto (sis. lääkehuolto), turva-ala ja sotilaallinen huoltovarmuus, teknologiateollisuus, tietoyhteiskunta ja vesihuolto.

Tietoturvaseteli 15 000 euroa

Pienempi seteli on enintään 15 000 euroa yritystä kohden. Se on tarkoitettu vain Pk-yrityksille, joilla on alle 250 työntekijää ja liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa. Tällä setelillä ei ole rahallista omavastuuta.

Tätä seteliä voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön
  • tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan
  • henkilökunnan kouluttamiseen, osaamisen kehittämiseen tai muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen.

Tietoturvaseteli 100 000 euroa

Suuremmalla tietoturvasetelillä yritykset voivat kattaa 70 prosenttia tietoturvaprojektin kuluista, eli projektikustannusten omavastuu on 30 prosenttia.

Tätä seteliä voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • hyökkäyksenestotestaukseen
  • tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen tai näihin perustuvaan muuhun välittömään tietoturvallisuutta parantavaan toimeen.

Näin haet tukea

Tietoturvan kehittämisen tukea eli tietoturvaseteliä haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta. Haku avautuu 1.12.2022. 

Tarkemmat tuen myöntämisen kriteerit on julkaistu valtioneuvoston asetuksessa tietoturvan kehittämisen tuesta ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla. Tukea myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä ja niin kauan kuin määrärahaa riittää. 

  1. Tee suunnitelma yrityksesi tietoturvan kehittämisestä ja tutustu tuen edellytyksiin.
  2. Liikenne- ja viestintävirasto maksaa haetun tietoturvasetelin summan hakijalle myönteisen tukipäätöksen perusteella.
  3. Tee hankinnat luotettavalta kumppanilta.
  4. Tee selvitys Liikenne- ja viestintävirastolle tietoturvasetelin käytöstä ja vaikutuksista yrityksen tietoturvaan. Tämä on tehtävä viimeistään kuusi kuukautta kustannusten syntymisen jälkeen.

Kysy lisää tietoturvasetelistä asiantuntijoiltamme. Kartoitetaan yhdessä yrityksesi tietoturvan kehittämiskohteet.

Ota yhteyttä

Aukoton tietoturva on yrityksesi elinehto.

Testaa yrityksesi tietoturvan taso.

Tee tietoturvatesti
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Tietoturva

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan