Kaikki artikkelit

Mursimme 10 yleistä myyttiä yritysten digitalisaatiosta – ethän sorru näihin?

3 min

Digitalisaation esteenä on monia myyttejä, joilla ei ole minkäänlaista todenperäisyyttä. Mursimme myytit, jotta kehitys ei kaatuisi vääriin uskomuksiin.

Digitalisaatiossa onnistuminen koetaan tärkeäksi liiketoiminnan kannalta, minkä vuoksi lähes puolet yrittäjistä tekee muutoksia digitalisaation toteuttamiseksi. Tiedot selviävät Taloustutkimuksella teettämästämme Yrittäjäkyselystä, johon vastasi yli tuhat pienyrittäjää eri puolilta Suomea.

On aika murtaa myytit, jotka hidastavat yritysten digitalisaatiota.

1. MYYTTI: Suomi laahaa perässä digitalisaatiossa

Digitalisaation kannalta Suomen yritysten näkymät ovat valoisat. Pienyrittäjät uskovat entistä vahvemmin digitalisaatioon ja sen mahdollisuuksiin liiketoiminnan kasvattamisessa. Pienet, 5–9 hengen yritykset kokevat sen lähes elinehtonaan. Aika ja muut resurssit asettavat kuitenkin rajoituksia kehitykselle, minkä vuoksi teknologinen murros laittaa yritykset ahtaalle. (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)


Yrittäjien näkemys digitalisaation merkityksestä

2. MYYTTI: ”Digitalisaatio ei koske meidän yritystämme. Se on vain nuorten yrittäjien juttu.”

Digitalisaation hyödyt ymmärretään läpi yrittäjäkentän, eikä se ole ikäsidonnaista. Digitalisaation merkitys korostuu kuitenkin eniten kasvuhakuisilla yrityksillä ja nuorilla pääkaupunkiseudun yrittäjillä.

3. MYYTTI: “Digitalisaatio ei tuo uutta liiketoimintaa, se lähinnä tehostaa prosesseja.”

Väärin. Lähes kolmasosa yrittäjistä kokee uusien tieto- ja verkkopalveluiden tuoneen mukanaan uutta liiketoimintaa. Digitalisaation koetaan myös tehostaneen toimintaa, kun asioiden hoitaminen on nopeutunut ja verkostoituminen lisääntynyt.

Digitaalisten työvälineiden käyttöönotto voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että mekaaninen ihmisten tekemä työ vähenee, jolloin jää enemmän aikaa tuottavaan työhön. Digitalisaatio ei pakota uuden liiketoiminnan synnyttämiseen, mutta se voi silti mahdollistaa täysin uudenlaisen bisneksen syntymisen.

4. MYYTTI: Digitalisaatio ei edellytä muutoksia johtamiselta

Väärin. Digitalisaation edistäminen edellyttää aktiivista otetta yrityksen johdolta, minkä vuoksi yli 60 prosenttia yrittäjistä on tehnyt yrityksessään muutoksia digitalisaation toteuttamiseksi. Useimmiten kyse on ollut toimintatapojen muuttamisesta tai henkilöstön kouluttamisesta.

5. MYYTTI: Henkilöstön osaamisen puute on suurin este yritysten digitalisaatiolle

Itse asiassa vain neljäsosa yrittäjistä kokee, että henkilöstön osaamisessa on selviä puutteita. Sen sijaan ajan ja rahan puute näkyvät selvimpinä digitalisaation esteinä – ja niiden merkitys on jopa kasvanut edellisvuodesta. (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)

Digitalisaation esteet

6. MYYTTI: Digitalisaatio yhtenäistää työpäiviä

Päinvastoin. Digitalisaatio tekee työpäivistä sirpaleisia, sillä digilaitteet mahdollistavat työnteon ajasta ja paikasta riippumatta. Yritysten digitalisoitumisen vuoksi yrittäjät ovat entistä ahtaammalla, sillä muutosten toteuttamiseen ei ole palkattu lisää henkilökuntaa. Yrittäjät tekevätkin entistä enemmän töitä iltaisin ja viikonloppuisin.

7. MYYTTI: Yrittäjät saavat kollegoiltaan eniten tietoa digitalisaation mahdollisuuksista

Väärin. Internet ja sen hakukoneet tarjoavat eniten tietoa digitalisaation mahdollisuuksista. Naisyrittäjillä korostuvat myös kollegoiden vinkit ja kokemukset, mutta omatoiminen tiedonhankinta verkosta on silti kaikkein tärkein keino tutustua erilaisiin digitalisaation mahdollisuuksiin.

8. MYYTTI: ”Kaikki yritykset ovat nykyään sosiaalisessa mediassa.”

Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt, mutta edelleen vain puolet yrittäjistä hyödyntää sen mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Naisyrittäjillä osuus on kuitenkin miesyrittäjiä suurempi. (Artikkeli jatkuu kuvan alla.)


Kuinka moni yrittäjä käyttää somea liiketoiminnassaan

9. MYYTTI: Kaikkien yritysten ei kannata mennä someen, koska asiakaskunta ei ole siellä

Usein sosiaalisen median käyttämättömyyttä perustellaan sillä, että asiakkaita ei tavoita sen kautta. Kuitenkin 90 prosenttia suomalaisista käyttää vähintään yhtä sosiaalisen median kanavaa, joten se tavoittaa laajan joukon potentiaalisia asiakkaita.

10. MYYTTI: Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa erityisesti asiakaspalvelussa

Väärin. Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa pääasiassa markkinoinnissa, yrityskuvan rakentamisessa ja uusien kohderyhmien tavoittamisessa. Myynnilliset tavoitteet nousevat neljännelle sijalle. Naisyrittäjillä korostuvat myös inspiraation ja uusien ideoiden etsiminen sosiaalisen median avulla.

Teettämäämme Yrittäjäkyselyyn vastasi 1073 yrittäjää marraskuun 2016 aikana. Yritykset olivat kooltaan 1–49 hengen yrityksiä eri puolilta Suomea. Tutustu tutkimusraporttiin.

Murretaanko digimyytit yhdessä?

Digigurumme auttaa sinut alkuun digitalisaatiossa - älä jää kelkasta, kun digijuna liikkuu!

Jätä yhteydenottopyyntö

OSTOSKORISSASI ON TUOTTEITA KAHDESTA ERI KAUPASTA

Verkkokauppamme uudistuksesta johtuen osa yritystuotteistamme ja -palveluistamme on tilattavissa eri kaupasta kuin laitteet, puhelinliittymät ja mobiililaajakaistaliittymät. Siirry tekemään tilauksesi loppuun.

Laitteet ja liittymät
Muut yritystuotteet

OSTOSKORISSASI EI OLE TUOTTEITA

Tilaa jatkuvasti kasvavasta valikoimastamme laitteet, puhelinliittymät sekä mobiililaajakaistaliittymät yrityksellesi.

Siirry kauppaan