Vastuu työntekijöistämme

Otamme vastuun ihmisistä ja teemme työtä sen eteen, että olemme turvallinen työpaikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Työ on itsessään hyvinvoinnin lähde

Olemme panostaneet paljon työyhteisömme hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveyden eteen. Osoituksena tästä meille on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti, joka koskee koko Telian liiketoimintaa Suomessa. ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla kehitämme turvallisuuskulttuuriamme.

Työhyvinvoinnin perustana toimii yksilön oma asenne ja vastuu yleisestä hyvinvoinnistaan. Työskentelykulttuurissamme työyhteisön jäsenet tekevät yhteistyötä työhyvinvoinnin eteen. Keskeisiä työhyvinvoinnin osa-alueita ovat terveyttä sekä turvallisuutta edistävät ja ennaltaehkäisevät palvelut, itsensä johtaminen, yhteisöllisyys sekä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Näin työstä tulee hyvinvoinnin lähde, joka tekee jokaisen arjesta paremman.

Huolehdimme ihmisistä

Otamme vastuun ja tarjoamme työpaikan, joka on lainsäädännön vaatimusten mukainen ja turvallinen työntekijöillemme, asiakkaillemme, toimittajillemme sekä vierailijoille.

Tutustu konsernin työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaan

Telialaisten arjen voimavaratekijöitä

Tärkeimmät terveyden, työturvallisuuden ja hyvinvoinnin mittarit

* Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2022.
** Sairauspoissaoloprosentti vuoden ajalta henkilöä kohden. Tavoitteenamme on jatkossakin toimialan keskiarvoa alhaisempi prosentti. Toimialan keskiarvo sairauspoissaoloissa on 3,4 % (Palvelualojen työnantajat ry)
*** Tapaturmataajuus: tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tavoitteemme on alittaa 0,52.

Monimuotoisuuden tukeminen työpaikalla

Monimuotoisuus

Olemme sitoutuneet luomaan monimuotoisen ja inklusiiviseen työpaikan, missä jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta ihmisen ainutlaatuiseksi tekevästä asiasta. 

Monimuotoisuus arjessamme