Ilmasto ja kiertotalous

Tavoitteenamme on pienentää ympäristöjalanjälkeämme vähentämällä päästöjä ja parantamalla energiatehokkuutta sekä edistämällä kiertotaloutta.

Tavoitteena nollapäästöt ja jätteettömyys

Olemme sitoutuneet merkittäviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoittelemme vuoteen 2030 mennessä nollapäästöjä koko arvoketjussamme, aina alihankkijoista asiakkaisiin. Aiomme myös vähentää jätteidemme määrän nollaan vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden avulla. Odotamme parhaillaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksyntää Telian uudelle 2040 nettonollatavoitteelle. Tavoite on SBTi:n nettonollastandardin (SBTI Corporate Net-Zero Standard) mukaisesti laadittu.

Matkaamme kohti päästöttömyyttä ja jätteettömyyttä välitavoitteiden kautta. Vuoden 2025 tavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät. Tämä tarkoittaa, että ne ovat tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Vuonna 2020 saavutimme hiilineutraaliuden oman toimintamme osalta, jatkoimme uusiutuvan energian ostoa sekä paransimme energiatehokkuuttamme lukuisien projektien avulla, mm. modernisoimalla verkkoa.

Ympäristövastuu 2019

2019: matka alkaa

Matka kohti 2030 päästötöntä ja jätteetöntä Teliaa alkaa.

Ympäristövastuu 2023

2023: tavoitteemme

 • Käytämme toiminnassamme vain uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Suomessa olemme käyttäneet uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä jo vuodesta 2009.
 • Oma toimintamme on hiilineutraalia – pääsimme tähän tavoitteeseen jo 2020!
 • Jatkamme energiatehokkuutemme parantamista.
 • Lisäämme merkittävästi palvelulaitteiden osuutta, kunnostettujen puhelimien myyntiä sekä nostamme takaisinosto-ohjelmien kautta saatujen laitteiden määrää.
Ympäristövastuu 2025

2025: tavoitteemme (Science-Based Targets)

 • 50 % vähennys omiin päästöihimme (Scope 1 ja 2).
 • 29 % vähennys päästöihin, jotka aiheutuvat, kun asiakkaamme käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme.
 • Toimittajat, jotka edustavat 72 % hankintaketjumme päästöistä, ovat asettaneet tieteeseen perustuvat (SBT) tavoitteet.
 • 84 % jätemateriaaleista käytetään uudelleen tai kierrätetään.
Ympäristövastuu 2030

2030: Päästötön ja jätteetön Telia

 • Päästötön yhtiö läpi koko arvoketjun. 
 • Jätteetön yhtiö kiertotalouden keinoin.

Sertifioitua ja standardoitua

Ympäristötyömme perustana on Telia Company -konsernin ympäristöpolitiikka (pdf). Meille on myönnetty ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöhallintajärjestelmäsertifikaatti sekä Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) -sertifikaatti, jotka koskevat koko liiketoimintaamme Suomessa. Sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä kertoo, että yhtiöllä on järjestelmälliset mekanismit omien ympäristönäkökohtien hallitsemiseksi ja että ympäristöasioidemme hallinta on vaatimustenmukaista: 

 • Tunnistamme, ymmärrämme ja hallinnoimme toimintojemme, tuotteidemme sekä palvelujemme ympäristövaikutuksia.
 • Olemme asettaneet toiminnallemme selkeät tavoitteet ympäristöasioihin liittyvän suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Tunnistamme ja seuraamme lakisääteisiä velvoitteita.
 • Työntekijöillemme viestitään ympäristötavoitteista ja heillä on mahdollisuus osallistua ympäristötyön kehittämiseen työssään. Lisäksi jokainen telialainen suorittaa pakollisen ympäristöasioiden verkkokoulutuksen.

Ympäristö- ja vastuullisuusraporttimme

Tarkempaa vuosikohtaista tietoa saat Telia Suomen Ympäristöraportista sekä Telia-konsernin vastuullisuusraportista:

Ympäristöhaasteita ei taklata yksin, vaan teemme sen yhdessä eri tahojen kanssa. Olemme mm. sitoutuneet EK:n ja Energiaviraston Energiatehokkuussopimuksessa parantamaan energiatehokkuuttamme vähintään 7,5 % vuoteen 2025 mennessä.

Näihin kiinnitämme erityistä huomiota

Yhteistyössä