Vastuu ympäristöstä

Tavoitteenamme on pienentää ympäristöjalanjälkeämme erityisesti energiankulutukseen, kasvihuonepäästöihin ja jätteisiin liittyvillä toimenpiteillä.

Aktiivisesti mukana ilmastonmuutoksen ehkäisyssä

Olemme sitoutuneet merkittäviin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Tavoittelemme vuoteen 2030 mennessä nollapäästöjä koko arvoketjussamme, aina alihankkijoista asiakkaisiin. Aiomme myös vähentää jätteidemme määrän nollaan kiertotalouden avulla. Otamme koko henkilöstömme mukaan pohtimaan ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

Pyrimme jatkuvasti pienentämään ympäristöjalanjälkeämme. Meille on myönnetty ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöhallintajärjestelmäsertifikaatti sekä Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) -sertifikaatti, jotka koskevat koko liiketoimintaamme Suomessa.

Hallintajärjestelmien ytimessä on jatkuvan parantamisen periaate. Hallintajärjestelmät varmistavat, että ympäristö- ja energia-asiat viedään dokumentoidusti osaksi normaaleja työprosesseja.

Olemme mukana Climate Leadership Coalitionissa. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Olemme mukana Liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä, joka valmistelee tieto- ja viestintäteknologia-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Ryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hillitä.

Syksyllä 2018 liityimme Helsingin Ilmastokumppaniksi. Ilmastokumppanit sitoutuvat olemaan mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

Olemme sitoutuneet EK:n ja Energiaviraston Energiatehokkuussopimuksessa parantamaan energiatehokkuuttamme vähintään 7,5 % vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristötyömme perustana on Telia Company -konsernin ympäristöpolitiikka (PDF).

Telia Finlandin ympäristöraportti 2020

Olemme Daring Goals -ympäristötavoitteidemme myötä sitoutuneet olemaan päästötön ja jätteetön yhtiö läpi arvoketjumme vuoteen 2030 mennessä. Työtämme tukee koko liiketoimintamme Suomessa kattava sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä sekä sertifioitu Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+).

Ympäristöraportti 2020 (PDF)
Environmental report 2020 (PDF)

 

Näihin kiinnitämme erityistä huomiota

* Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.