Kiertotalous

Kiertotalouden edistäminen, materiaalien vastuullinen hyödyntäminen ja kierrättäminen ovat olennainen osa arkeamme. Tavoitteemme on olla jätteetön yhtiö vuoteen 2030 mennessä hyödyntämällä kiertotaloutta.

Edistämme kiertotaloutta

Olemme sitoutuneet edistämään kiertotaloutta toiminnassamme. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensisijaisesti vähennämme materiaalien käyttöä ja estämme jätteiden syntymisen. Ohjaamme materiaaleja uudelleen käytettäväksi sellaisenaan. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, huolehdimme materiaalien kierrättämisestä uusiksi raaka-aineiksi. Tavoitteenamme on maksimoida kierrätys ja minimoida poltettavan jätteen määrä.

Jätteen muodostumisen estäminen
Jätteen vähentäminen
Uudelleen käyttö
Kierrätys

Uusi elämä laitteille

Laitteiden uudelleenkäyttö on tärkeä osa kiertotaloustyötämme. Laitteiden kunnostaminen pidentää niiden elinkaarta, mikä auttaa vähentämään uusien laitteiden tarvetta. Elektroniikkalaitteiden suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat niiden valmistuksesta. Mitä enemmän pystymme toiminnassamme pidentämään laitteiden elinkaarta, sitä enemmän pienennämme niiden valmistuksen aiheuttamia päästöjä (Scope 3). Samalla säästämme luonnonvaroja vähentämällä uusien laitteiden tarvetta.

Mahdollistamme kiertotalouden edistämällä tuotevalikoimamme kestävää tuotesuunnittelua (Eco Rating -luokittelu), myymällä kunnostettuja laitteita (Telia Recycled) ja tarjoamalla uusia omistamisen muotoja asiakkaillemme (palvelulaitteet). Verkon rakentamisessa pyrimme optimoimaan vanhojen laitteiden uudelleenkäyttöä.

Tavoitteenamme on edelleen lisätä merkittävästi asiakas- ja verkkolaitteiden uudelleenkäyttöä ja vähentää siten uusien laitteiden tarvetta. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan myös ympäristöystävällisten laitevaihtoehtojen valikoimaa asiakkaillemme.

Hyödynnämme ja kierrätämme jätteet

Toiminnastamme muodostuvan jätteen määrä riippuu siitä, paljonko rakennamme tai kunnostamme verkkoa. Haluamme saada mahdollisimman suuren osan jätemateriaaleista kiertoon tai sellaisenaan hyödynnettäväksi ja vasta viimeisenä vaihtoehtona hyödyntää ne polttamalla. Tavoitteenamme on nostaa jätteiden kierrätysprosenttia ja vähentää poltettavaksi menevän jätteen määrää.

Jätettä muodostuu eniten verkonrakentamisen ja -ylläpidon yhteydessä, esimerkiksi kadun avaamisen yhteydessä poistetusta asfaltista, kaapeli-, sähkö- ja elektroniikkajätteestä sekä käytöstä poistetuista, varavoimana käytetyistä teollisuusakuista. Kierrätämme ja hyödynnämme 99 % jätteistämme. Käytöstä poistettu materiaali toimitetaan asianmukaiseen käsittelylaitokseen.

Materiaalikulutuksen ja jätteen määrän vähentämiseksi vaihdoimme SIM-korttiemme kehykset perinteistä puolet pienempään malliin. Muutoksen avulla puolitamme SIM-korteista aiheutuvan materiaalikulutuksen. Tarkastelemme säännöllisesti myös pakkausmateriaalien käyttöä ja etsimme mahdollisuuksia materiaalin kulutuksen vähentämiseen ja ympäristöystävällisempiin materiaaleihin.

Ympäristölle ystävällisempiä laitevalintoja

Vinkkejä kuluttajille

Lue lisää

Videot

Verkko- ja palvelulaitevarasto huurrekujalla

Huurrekujalla on yritysliiketoimintamme verkkolaite- ja palvelulaitevarasto. Kun osa laitteista palautuu asiakkaalta, Huurrekujalla ne testataan, tyhjennetään kaikista tiedoista ja tarvittaessa korjataan, jonka jälkeen laitteet ovat käyttövalmiit uudessa kohteessa.

Toijalan keskusvarasto

Telian keskusvarastolla Toijalassa pakataan mm. Telia Play -pakkauksia ja sinne palautuvat myös kaikki Telian verkkokaupan asiakaspalautukset, joista osa voidaan myydä uudelleen ja osa kierrättää. Myös Telia Kaupoista tulevat asiakkaiden palauttamat vanhat puhelimet hoidetaan Toijalan kautta eteenpäin kierrätettäväksi.

Kuusakosken kierrätyskeskus

Kuusakosken kierrätyskeskuksella Heinolassa kierrätetään iso osa liiketoiminnastamme syntyvästä jätteistä, joista suuri osa voidaan hyötykäyttää. Kaiken kaikkiaan toiminnastamme syntyy noin 7000 tonnia jätettä, joista 99 % kierrätetään ja hyödynnetään.