Monimuotoisuus arjessamme

Rakennamme maailmaa, jossa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet. Olemme turvallinen työpaikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Monimuotoinen ja osallistava kulttuuri

Telialla kannustamme jokaista olemaan oma ihana, ainutlaatuinen itsensä. Toimimme monimuotoisuuden puolesta ja kunnioitamme jokaisen ainutlaatuisuutta riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta ihmisen ainutlaatuiseksi tekevästä asiasta. Lue lisää henkilöstöpolitiikastamme (pdf)

Nämä periaatteet rikastavat liiketoimintaamme ja yrityskulttuuriamme. Ne luovat dynamiikkaa toimintatapoihimme ja vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa ja edistävät innovointia tiimeissä. Uskomme, että monimuotoisuus ja osallistaminen tekevät työnteosta hauskempaa tehden samalla Teliasta paremman yhtiön kaikille. 

Olemme sitoutuneet monimuotoiseen ja osallistavaan työpaikkaan, missä jokainen telialainen voi olla oma itsensä ja missä jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet. 

Tavoitteet

Telia Finlandin monimuotoisuusselvityksen perusteella sukupuolijakauma koko henkilöstöstä on 32 prosenttia naisia ja 68 prosenttia miehiä. Esihenkilöiden kohdalla 29 prosenttia on naisia ja Suomen maajohtoryhmästä 60 prosenttia on naisia toimitusjohtajaa myöten.

Tavoitteenamme on kasvattaa naisten osuutta koko henkilöstössämme sekä kehittää laajemmin monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä esimerkiksi rekrytoinnissa, henkilöstön osaamisen kehittymisessä ja pysyvyydessä. Monimuotoisuuden saavuttamiseksi maajohtoryhmä on asettanut monimuotoisuustyöllemme useita lyhyen aikavälin tavoitteita. Tavoitteemme ovat linjassa Telia Companyn johtoryhmän asettamien monimuotoisuustavoitteiden kanssa. Olemme myös sitoutuneet FIBS:n Monimuotoisuussitoumukseen, joka viestii arvoistamme ja käytännön teoistamme yhdenvertaisuuden eteen.

Monimuotoisuuden avaintekijät ja kumppanit

Rakennamme monimuotoista ja osallistavaa kulttuuria yhdessä kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Olemme liittyneet paikallisiin Diversity Charter -sitoumuksiin Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa, Virossa ja Tanskassa. Diversity Charter -sitoumukset ovat osa Euroopan komission hanketta, jonka tavoitteena on kannustaa organisaatioita kehittämään ja toteuttamaan monimuotoisuutta ja osallistamista koskevia toimintaperiaatteita.

Allekirjoittamalla Diversity Charter -sitoumuksen organisaatio sitoutuu edistämään henkilöstönsä monimuotoisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Norjassa olemme monien suurten organisaatioiden tavoin liittyneet Diversity and Inclusion -verkostoon, jonka tarkoitus on keskinäinen oppiminen sukupuolten välisen tasapainon edistämiseksi.