Kaikki Töissä Telialla -tarinat

Parempaa palvelunhallintaa järjestelmäkehityksellä

4 min
Toni työskentelee Telia Cygatella järjestelmäkehittäjänä.

Toni työskentelee Telia Cygatella kehittäjänä Helsingissä, Cygaten Continual Service Improvement -yksikön järjestelmäkehitystiimissä. Toni on 28-vuotias ja hän on opiskellut Metropolian AMK:ssa tietoliikennetekniikkaa. Hän aloitti työskentelyn Telia Cygatella vuoden 2016 keväällä IT Operations Centerissä, joka toimii 24/7.

”IT Operations Centerissä toimittiin puhtaasti verkkojen parissa, mutta parin vuoden päästä alkoi tulla sellaisia fiiliksiä, että haluaisin päästä kehittämään omaa osaamistani. Halusin mennä syvemmälle ja opiskella yksityiskohtia enemmän”, Toni kertoo.

”Mietin, että mitähän sitä voisi seuraavaksi Telia Cygatella tehdä. Silloin tuli järjestelmäkehitystiimissä kehittäjän paikka auki. Hain paikkaa eikä ole kyllä harmittanut, vaikka vaihdoin roolia, sillä saan edelleen tehdä töitä myös aikaisempien tiimiläisteni kanssa.”
 

Yhteistyötä eri virtuaalitiimeissä 

Telia Cygatella kehitetään ServiceNow-teknologiaan pohjautuvaa palvelunhallinta-alustaa, joka on Suomenkin markkinoilla melko uutta. Palveluportaalin käyttöönotosta on aikaa vasta joitakin vuosia, ja kehitystyössä on ollut kova vauhti.

Toni odottaa, että voisi tulevaisuudessa keskittyä myös yksityiskohtaisemman laadun hiomiseen, kun kehitystyössä päästään pidemmälle.

"Kollegoiden kanssa käytävät vapaamuotoiset keskustelut ovat tärkeä voimavara."

Tonilla on laaja verkosto eri sidosryhmiä Telia Cygaten sisällä. Hänen tiimissään on mukana useamman virtuaalitiimin jäseniä, ja muut virtuaalitiimit ovatkin hänen työssään tärkein sidosryhmä.

Kun kyseessä on varsin uusi järjestelmä, ovat projektipäälliköt ja projektitiimit merkittäviä yhteistyökumppaneita. Myös arkkitehtuurityö on suuressa roolissa. Toni pitää tärkeänä voimavarana kollegoiden kanssa käytäviä vapaamuotoisia keskusteluja.

Tonin mielestä etätyöskentely korona-aikana ja sen jälkeen on toiminut hyvin. Ainoastaan pari päivää kestäviin, SAFe-mallin mukaisen palvelukehityksen suunnittelutapahtumiin Toni toivoisi tapaamista paikan päällä, ja korona-ajan jälkeen tämä toive onkin toteutunut.

Palvelukehityksen suunnittelutapahtuman yhteydessä sidosryhmät pääsevät keskustelemaan paremmin keskenään ja vaihtamaan ajatuksia myös järjestelmän riskeistä ja riippuvuuksista. Käynti toimistolla auttaa lisäksi jaksottamaan oman työn paremmin, ja työpäivä erottuu paremmin vapaa-ajasta.
 

Palvelualustan arkkitehtuurin kehittämistä ja toiminnan varmistamista

Tyypillisen työpäivän aluksi Toni katsoo kalenteriaan ja miettii, mihin kohtaan päivää kehitystyö sopii parhaiten. Aamulla hän käy läpi sähköpostinsa ja Teams-viestit. Myös viikkopalaverit ovat usein aamupäivisin.

Iltapäivät kuluvat kehitystyössä, vaihtuvissa palavereissa ja eri projektien parissa. Koska kehitettävä tuote on uusi, saattaa ajoittain tulla työpöydälle myös järjestelmän vikatilanteiden korjausta.

"Telia Cygatella parasta on se, että saa tehdä asioita laajalla skaalalla ja Suomen mittakaavassa ainutlaatuisiakin asioita."

Tonin pääasiallinen rooli on kehittää palvelualustan arkkitehtuuria ja varmistaa sen toimivuus, jotta tuotekehittäjät pystyvät tekemään oman työnsä.

Kun rakennetaan uusia integraatioita, otetaan uusia asiakkaita alustalle tai rakennetaan uusia kyvykkyyksiä tuotteeseen, hyödynnetään verkkokysymyksissä Tonin asiantuntijuutta, koska hänellä on verkko- ja järjestelmäasiantuntijan taustaa.

”Telia Cygatella parasta on se, että saa tehdä asioita laajalla skaalalla ja Suomen mittakaavassa ainutlaatuisiakin asioita. Kilpailijoihin nähden Telia Cygate on yrityksenä pieni, mutta siihen liittyy myös etuja: se mahdollistaa ketteriä toimintamalleja. Monissa asioissa olemmekin rohkeita ja ennakkoluulottomia”, Toni kertoo.

”Telia Cygatelta löytyy monenlaisia työtehtäviä, ja osaamista on mahdollista kehittää laajasti. Täällä arvostetaan asiantuntijoita sekä heidän mielipiteitään ja työkavereihin luotetaan. Omat ideat saa sanoa ääneen ja niitä kuunnellaan.”
 

Vahva ammattiylpeys ja ennakkoluuloton asenne

Tonin mielestä Telian arvot dare, care ja simplify näkyvät siinä, että uskalletaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti luoda uutta ja kokeilla uusia asioita.

Teliacygatelaisten ammattiylpeys on vahva – omaa osaamista arvostetaan ja omaan tekemiseen luotetaan. Työn laatu pyritään aina pitämään mahdollisimman hyvänä, vaikka painitaan tiukkojen aikataulujen kanssa. Palveluiden ylläpito ja luotettavuus ovat korkealla tasolla. 
 
Vapaa-ajalla Toni viihtyy kotona yhdessä puolisonsa kanssa. Erikoisempana harrastuksenaan Toni kertoo kasaavansa kavereiden kanssa tietokonenäppäimistöjä ihan alusta asti.

Vahvuudekseen Toni nostaa oman työhistoriansa ja kiinnostuksensa takia kokonaisuuksien hahmottamisen. Kaverit vitsailevatkin, että Toni tietää kaikesta vähän, tosin arkkitehdin roolissa kokonaisuuksien ja riippuvuuksien hahmottaminen on työn onnistumisen kannalta olennaista.

Viankorjaustyössä Tonille on kehittynyt ajatusmalli siitä, miten asiat yhdistyvät kokonaisuuksiksi, jolloin hän pystyy näkemään yhteydet eri asioiden välillä ja keskustelemaan eri komponenttien syväosaajien kanssa. kertoo Tero.
 

Me olemme Telia. Me luomme parempaa palvelunhallintaa järjestelmäkehityksellä.

Kiinnostuitko?

Löydät meiltä Telialta monipuolisesti eri uramahdollisuuksia – katso avoimet työpaikkamme.

Avoimet työpaikat
Lisää samasta aiheesta

Lisää samalta aihealueelta

Asiantuntijana Telialla
Edellinen artikkeli
Parempaa liiketoimintaa ketterän kehityksen avulla
Product Manager Jonna Tupasalo päätyi töihin Telia Cygatelle ServiceNow-koulutusohjelman kautta.
Seuraava artikkeli
Kesätyö tilausten vastaanotossa – salapoliisityötä ja tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa