Kaikki Töissä Telialla -tarinat

Parempaa asiakastyytyväisyyttä arkea helpottavilla ratkaisuilla

4 min
Jere pyrkii työssään olemaan aina askeleen edellä ja tarjoamaan sitä, mitä asiakas ei välttämättä edes ymmärrä vielä tarvitsevansa.

Telialla asiakkuusjohtajana toimiva Jere Ylén vastaa tällä hetkellä yhteensä noin kymmenestä suuryritysasiakkuudesta. Kahdeksan vuotta Telialla työskennelleellä Jerellä on takanaan huima kasvupolku. Vuosien varrella hän on päässyt kasvamaan ja kehittymään useissa erilaisissa rooleissa.

“Vuonna 2016 aloitin Telialla kuluttaja-asiakaspalvelussa. Jo silloin mietin, että haluan päästä talossa eteenpäin ja toteuttamaan itseäni. Kuluttaja-asiakaspalvelusta hyppäsin B2B-puolelle aluksi hieman pienempien asiakkuuksien pariin. Sieltä olen sitten kasvanut eteenpäin ja nykyään työskentelen suuryrityssegmentissä. Olen tosi motivoitunut tekemään ja huomannut sen, että talossa kyllä pääsee eteenpäin,” Jere summaa.

Jeren työpäivät alkavat yleensä sähköpostien läpikäynnillä ja päivän agendan suunnittelulla. Kaikessa asiakkuustiimien työssä korostuu tietty suunnitelmallisuus. Jokaisessa asiakkuudessa tulevaa suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hyvin pitkälläkin aikajänteellä.

“Vastaan asiakassuunnitelmien teosta ja niiden toteutuksesta. Toki siihen kuuluu myös vastuu asiakaskokemuksesta ja ylipäätään laskutuksen kehityksestä. Työnkuvani on aika moninainen”, Jere kertoo.

Yhdessä kohti helpompaa arkea

Omassa työssään Jere pyrkii toimimaan aina niin, että asiakkaat kokisivat Telian kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisimman sujuvaksi ja helpoksi. Tämä vaatii asiakkuustiimeiltä proaktiivisuutta ja sitä, että asiakkaan toiveet onnistutaan tunnistamaan – ja joskus jopa ennakoimaan – oikein.

“Näen, että se arjen toimivuus on todella tärkeä asia. Se, että asiakkaan arki on helpompaa meidän kanssamme, on sellainen arvo, mitä haluan omille asiakkailleni tuottaa. Mielestäni tämä on myös asiakaskokemuksen kannalta isoin asia.”

“Tuomme proaktiivisuutta asiakkuuteen esimerkiksi tuottamalla asiakkaalle jotain sellaista materiaalia valmiiksi pureskeltuna, mitä he eivät olisi osanneet odottaa. Asiakkaan yllättäminen ja se pienen lisäarvon tuottaminen ovat asioita, joilla voitamme asiakkaan luottamusta ja rakennamme pitkää kumppanuutta tulevaisuuteen. Haluamme olla askeleen edellä ja osata antaa sitä, mitä asiakas ei välttämättä edes ymmärrä vielä tarvitsevansa,” Jere kuvailee.

Yhdeksi merkittävimmistä työmotivaatiota ylläpitävistä asioista Jere nimeää Telian toiminnan monipuolisuuden. Tuote- ja palveluportfolio on niin laaja, että uutta pääsee oppimaan jatkuvasti.

“Olemme paljon muutakin kuin operaattoripalveluita tarjoava yritys. Meiltä löytyy kaikkea tietoturvasta kapasiteettipalveluihin ja tosiaan ihan perus operaattoripalveluihinkin. Portfoliomme on hyvin laaja, joten oman oppimisen kannalta tulee jatkuvasti jotain uutta. Se pitää mieleni tosi virkeänä”, Jere toteaa.

 

Jere puhuu ilolla asiakkaille Telian vastuullisuustavoitteista ja kuinka hiilijalanjälkeä voi pienentää palveluillamme.


Jere kokee olevansa hyvin ylpeä siitä, mitä Telia tekee ja mihin olemme menossa myös vastuullisuuden näkökulmasta. Tavoitteenamme on rakentaa yhteisöllisempää ja vastuullisempaa tulevaisuutta teknologian avulla.

“Vastuullisuuteen liittyvät teemat näkyvät enenevissä määrin myös ihan tarjouspyynnöissäkin. Näihin tarjouspyyntöihin on mukava vastata. Puhun ilolla vastuullisuustavoitteistamme, asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämisestä palveluillamme ja siitä, mitä haluamme tulevaisuudessa yhdessä tehdä”, Jere jatkaa.

Sisäinen sparraaminen kantaa hedelmää

Omassa arjessaan Jere tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri osa-alueiden asiantuntijoidemme kanssa. Yhteiset sparrailut ja keskustelut antavat parhaimmillaan todella paljon. Jere arvostaa erityisesti sitä, että kaikilla on aidosti mahdollisuus tuoda oma mielipiteensä esiin ja parhaat ratkaisut etsitään yhdessä.

“Meillä uskalletaan tuoda asioita ilmi ja keskustella niistä rehellisesti. Kyllähän tämä omakin työaikani koostuu aika pitkälti sisäisistä palavereista ja asiakkuustiimin palavereista. Haemme niitä oikeita ratkaisuja ja lähestymiskulmia eri asioihin. Sisäistä sparraamista on tarjolla jatkuvasti. Telialla on tosi yhteistyömäinen kulttuuri, mikä on mielestäni hyvä ja kantaa eniten hedelmää, kun pystymme yhdessä sparraamaan”, Jere iloitsee.

Yhteistyön tekeminen asiakkaan kanssa on aina mukavaa, kun molemminpuolinen luottamus on rakennettu onnistuneesti.

Kaikista parhaimmaksi asiaksi omassa työssään Jere nostaa asiakkaiden kanssa työskentelyn. Yhteistyön tekeminen on aina mukavaa, kun molemminpuolinen luottamus on rakennettu onnistuneesti ja asiakkaaseen on ehtinyt muodostua hyvä suhde.

“Parasta on se, kun saamme mietittyä yhdessä asiakkaan kanssa parhaat mahdolliset ratkaisut ja suunnittelemme vähän tulevaa”, Jere sanoo.

Työ antaa energiaa myös vapaa-aikaan

Omien sanojensa mukaan Jerellä ei ole sunnuntai-iltaisin lainkaan vaikeuksia miettiä maanantain työpäivää. Sen sijaan, että työ kuormittaisi liikaa tai veisi energiaa, antaa se lisäpotkua myös vapaa-aikaan.
“Näen, että työllä on iso merkitys elämässäni, vastapainona perhe-elämälle ja muulle elämälle. Jos puhutaan siitä, että mistä ihminen saa energiaa, niin minä saan energiaa töistä.”
“Mielestäni Telia on monipuolinen ja luotettava työnantaja uran eri vaiheisiin. Minulla on myös aina ollut todella hyvät esihenkilöt, jotka ovat mahdollistaneet omassa työssäni onnistumisen. Sitä kautta olen päässyt kulkemaan omaa polkuani Telialla ja siitä pitää kyllä olla kiitollinen työnantajalle. Minulle on aina on löytynyt vastuullista työtä”, Jere kiteyttää.

Lisää samasta aiheesta

Lisää samalta aihealueelta

Asiantuntijana Telialla Asiakkuudet ja palvelut
Edellinen artikkeli
Parempaa tietoturvaa jatkuvan kehittämisen mentaliteetilla
Seuraava artikkeli
Parempaa digimarkkinointia edistyneillä työkaluilla