Ilmasto ja kiertotalous

Tavoitteenamme on pienentää ympäristöjalanjälkeämme vähentämällä päästöjä ja parantamalla energiatehokkuutta sekä edistämällä kiertotaloutta.

Tavoitteena nollapäästöt ja jätteettömyys

Olemme sitoutuneet merkittäviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Matkaamme kohti päästöttömyyttä ja jätteettömyyttä välitavoitteiden kautta. Vuonna 2020 saavutimme hiilineutraaliuden oman toimintamme päästöjen osalta.

Kasvihuonekaasupäästöjen osalta pitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa nettonollapäästöt* koko arvoketjussamme vuoteen 2040 mennessä. Aiomme vähentää jätteidemme määrän nollaan vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden avulla.

Tavoitteemme ovat Science Based Targets -aloitteen (SBTI Corporate Net-Zero Standard) hyväksymät, eli ne ovat vahvistetusti tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia.

Tavoitteemme

Ympäristövastuu 2023
 • Käytämme toiminnassamme vain uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Suomessa olemme käyttäneet uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä jo vuodesta 2009.
 • Oma toimintamme on hiilineutraalia. Pääsimme tähän tavoitteeseen jo 2020.
 • Jatkamme energiatehokkuutemme parantamista.
 • Lisäämme palvelulaitteiden osuutta ja kunnostettujen puhelimien myyntiä sekä nostamme takaisinosto-ohjelmien kautta saatujen laitteiden määrää.
Ympäristövastuu 2025
Science Based Targets**
 • 50 % vähennys omiin päästöihimme, scope 1 ja 2. (Saavutettu). 
 • 29 % vähennys päästöihin, jotka aiheutuvat, kun asiakkaamme käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme.
 • Toimittajat, jotka edustavat 72 % hankintaketjumme päästöistä, ovat asettaneet tieteeseen perustuvat (SBT) tavoitteet.
 • 84 % jätemateriaaleista käytetään uudelleen tai kierrätetään.
Ympäristövastuu 2030
Science Based Targets**
 • 90 % absoluuttinen päästövähennys omissa päästöissämme (Scope 1 ja 2).
 • Jätteettömyys kiertotalouden keinoin. 
Ympäristövastuu 2040
Science Based Targets**
 • Vähintään 90 % absoluuttinen vähennys omissa päästöissämme (scope 1 ja scope 2).
 • 90 % absoluuttinen vähennys arvoketjun (scope 3) päästöistä vuoteen 2040 mennessä
 • Lisäksi jäljelle jääneet päästöt neutraloidaan poistamalla hiiltä ilmakehästä pysyvään varastoon.
* Nettonollatavoite tarkoittaa, että yrityksen on vähennettävä absoluuttisesti kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä koko arvoketjussaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi jäljelle jääneet päästöt neutraloidaan poistamalla hiiltä ilmakehästä pysyvään varastoon. Päästöjen kompensointia tavoitteen saavuttamiseksi ei hyväksytä
 
** Vertailuvuosi 2018.

Sertifioitua ja standardoitua

Ympäristötyömme perustana on Telia Company -konsernin ympäristöpolitiikka (pdf). Meille on myönnetty ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöhallintajärjestelmäsertifikaatti sekä Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) -sertifikaatti, jotka koskevat koko liiketoimintaamme Suomessa. Sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä kertoo, että yhtiöllä on järjestelmälliset mekanismit omien ympäristönäkökohtien hallitsemiseksi ja että ympäristöasioidemme hallinta on vaatimustenmukaista: 

 • Tunnistamme, ymmärrämme ja hallinnoimme toimintojemme, tuotteidemme sekä palvelujemme ympäristövaikutuksia.
 • Olemme asettaneet toiminnallemme selkeät tavoitteet ympäristöasioihin liittyvän suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Tunnistamme ja seuraamme lakisääteisiä velvoitteita.
 • Työntekijöillemme viestitään ympäristötavoitteista ja heillä on mahdollisuus osallistua ympäristötyön kehittämiseen työssään. Lisäksi jokainen telialainen suorittaa pakollisen ympäristöasioiden verkkokoulutuksen.

Näihin kiinnitämme erityistä huomiota

Yhteistyössä