Hiilijalanjälki

Etsimme jatkuvasti tapoja pienentää toiminnastamme syntyviä päästöjä. Uskomme siihen, että yhdessä toimittajien ja asiakkaiden kanssa saamme muutosta aikaan.

Hiilijalanjälkilaskenta

Seuraamme hiilijalanjälkemme kehitystä vuosittain Greenhouse Gas (GHG) -protokollan laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tuotantoketjun epäsuorien päästöjen laskenta perustuu GHG Protocol Scope 3 -standardiin (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard).

Omasta toiminnastamme aiheutuvat päästöt (Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 kategoria 6) ovat lähtökohtaisesti matalat (2 %) hankkimamme uusiutuvan sähkön myötä. 94 % eli suurin osa päästöistämme aiheutuu toimitusketjumme (Scope 3 kategoriat 1, 2, 3, 4, 5 ja 7) päästöistä. Päästöistämme 4 % aiheutuu asiakkaillemme myytyjen laitteiden ja palvelujen käytönaikaisista päästöistä sekä niihin liittyvien laitteiden loppukäsittelystä (Scope 3 kategoriat 11, 12 ja 13). Koko arvoketjumme kattava hiilijalanjälki vuonna 2022 oli noin 163 000 tCO2e (markkinaperusteinen). Tästä Scope 1 päästöt kattoivat vain 0,6 % ja Scope 2 0,6 % kokonaispäästöistä. Yli 98 % päästöistämme muodostui arvoketjun (Scope 3) päästöistä.

Telian hiilijalanjälkilaskenta (pdf)
Telian Ympäristöraportti 2022 (pdf)

Kasvihuonepäästöt

Kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Vähennämme päästöjämme ostamalla 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä sekä mm. useiden energiatehokkuushankkeiden avulla. Kompensoimme päästövähennystoimien jälkeen jäljelle jääneet omasta toiminnastamme aiheutuvat väistämättömät kasvihuonekaasupäästöt. Kompensoinnilla tuemme biologista hiilensidontaa sekä uutta, ilmakehästä hiiltä sitovaa teknologiaa.

Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi esimerkiksi optimoimalla logistiikkaa ja tarkastelemalla ilmastoystävällisempien polttoaineiden valintaa. Haluamme, että toimittajamme sitoutuvat kanssamme nollapäästötavoitteeseen vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2020 nostimme CO2e-päästöt osaksi toimittajien valintakriteereitämme ja jatkossa teemme yhteistyötä ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, joilla on kanssamme yhdenmukaiset ilmastotavoitteet.

Vähennämme päästöjä myös kiertotalouden avulla – kunnostamme käytettyjä laitteita uudelleen käytettäväksi ja ohjaamme käyttökelvottomat laitteet materiaalikierrätykseen.

Kannustamme työntekijöitämme valitsemaan ilmasto- ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja esimerkiksi mahdollistamalla työsuhdepyörän hankinnan ja tukemalla joukkoliikenteen käyttöä pääkaupunkiseudulla.
 

Energiatehokkuus

Suurin ympäristövaikutuksemme aiheutuu energiankulutuksesta. 5G-verkon laajentuessa, mobiiliverkon uudistuessa ja verkon kapasiteetin lisääntyessä myös yhteyksiemme nopeudet ja datan kulutus ovat kasvaneet. Datan käytön voimakas kasvu lisää sähkön kulutusta verkoissamme. Kulutuksen kasvaessa energiatehokkuus on entistäkin tärkeämpää ympäristövaikutusten hallinnassa. 

Teemme jatkuvasti työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja meillä on meneillään useita energiatehokkuusprojekteja. 5G-verkko siirtää dataa tutkitusti viisi kertaa energiatehokkaammin kuin 4G-verkko. Energiatehokkuus tulee paranemaan entisestään, kun siirrymme asiakkaiden kanssa 5G-verkon käyttöön. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön verkkolaitteiden ohjelmistojen uusimpia virransäästöominaisuuksia. Uusia tukiasemia rakentaessa huomioimme energiatehokkuuden käyttämällä laitevalmistajien uusinta teknologiaa. Energiatehokkuutemme parani myös, kun jatkoimme konesalitoimintojemme siirtoa energiatehokkaaseen Telian Helsinki Data Centeriin ja suljettuamme vanhoja konesaleja.

Olemme mukana Motivan ja Energiaviraston energiatehokkuussopimuksessa vuosille 2017–2025. Energiatehokkuussopimukseen liittyvän 7,5 % tavoitteen saavutimme jo vuonna 2020. Vuodesta 2015 saavuttamamme kokonaisenergiansäästö on lähes 21 %. 

Telia Helsinki Data Center

Telia Helsinki Data Center on moderni ja energiatehokas, kaikille yrityksille palveluja tarjoava datakeskus. Datakeskus käyttää uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä ja sillä on ISO14001 -ympäristöhallintajärjestelmä sekä Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+). Palvelinten tuottamaa hukkalämpöä kerätään talteen ja se hyödynnetään Helenin kanssa yhteistyössä kaukolämpöverkossa. Tulevaisuudessa jopa 20 000 helsinkiläisen asunto lämmitetään HDC:n hukkalämmöllä.

Lue lisää

Helsinki Data Center