Hiilijalanjälki

Etsimme jatkuvasti tapoja pienentää toiminnastamme syntyviä päästöjä. Uskomme siihen, että yhdessä toimittajien ja asiakkaiden kanssa saamme muutosta aikaan.

Hiilijalanjälkilaskenta

Seuraamme hiilijalanjälkemme kehitystä vuosittain Greenhouse Gas (GHG) -protokollan laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tuotantoketjun epäsuorien päästöjen laskenta perustuu GHG Protocol Scope 3 -standardiin (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard).

Päästömme on jaettu kolmeen laajuuteen GHG-protokollan mukaisesti:

  • Omat päästölähteemme (Scope 1), jotka muodostuvat varavoimakoneiden ja autojemme kuluttamista polttoaineista
  • Ostoenergian aiheuttamat päästöt (Scope 2), jotka muodostuvat sähkön, kaukolämmön ja -kylmän tuotannon aiheuttamista päästöistä
  • Muut arvoketjun epäsuorat päästöt (Scope 3), joita syntyy mm. ostetuista tuotteista ja palveluista sekä myymiemme tuotteiden ja palvelujen käytöstä.

Noin 98 % päästöistämme muodostuu arvoketjun epäsuorista Scope 3 -päästöistä.  Voit tutustua myös tarkempaan selvitykseen hiilijalanjäljestämme: 

Telian hiilijalanjälkilaskenta (pdf)

Kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Vähennämme päästöjämme ostamalla 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Keskitymme myös energiatehokkuuden parantamiseen useiden hankkeiden avulla ja näin olemme pitäneet sähkönkulutuksemme kasvun maltillisena datan käytön kasvusta huolimatta. Kompensoimme päästövähennystoimien jälkeen jäljelle jääneet omasta toiminnastamme aiheutuvat väistämättömät kasvihuonekaasupäästöt. Kompensoinnilla tuemme biologista hiilensidontaa sekä uutta, ilmakehästä hiiltä sitovaa teknologiaa.

Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi esimerkiksi optimoimalla logistiikkaa ja tarkastelemalla ilmastoystävällisempien polttoaineiden valintaa. Haluamme, että toimittajamme sitoutuvat kanssamme nollapäästötavoitteeseen vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2020 nostimme CO2e-päästöt osaksi toimittajien valintakriteereitämme ja jatkossa teemme yhteistyötä ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, joilla on kanssamme yhdenmukaiset ilmastotavoitteet.

Vähennämme päästöjä myös kiertotalouden avulla – kunnostamme käytettyjä laitteita uudelleen käytettäväksi ja ohjaamme käyttökelvottomat laitteet materiaalikierrätykseen.

Kannustamme työntekijöitämme valitsemaan ilmasto- ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja esimerkiksi mahdollistamalla työsuhdepyörän hankinnan ja tukemalla joukkoliikenteen käyttöä pääkaupunkiseudulla.
 

Energiatehokkuus

Yksi suurimmista ympäristövaikutuksistamme aiheutuu energiankulutuksesta. Datan käytön voimakas kasvu niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaillamme lisää sähkön kulutusta verkoissamme. Kulutuksen kasvaessa energiatehokkuudella on entistäkin tärkeämpi merkitys ympäristövaikutusten hallinnassa. Teemme jatkuvasti työtä energiatehokkuuden parantamiseksi päivittäisissä prosesseissamme ja meillä on meneillään useita energiatehokkuusprojekteja.

Olemme mukana Motivan ja Energiaviraston energiatehokkuussopimuksessa vuosille 2017–2025 ja sitoutuneet parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 lähtötasosta. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategian toteutusta sekä energian tehokkaan käytön edistämistä. Ylitimme 7,5 % energiatehokkuustavoitteen vuonna 2020, kun saavutimme lähes 9 % energiansäästön.

Energiatehokkuutta parantavia hankkeitamme ovat muun muassa radioverkon modernisointi Nokian kanssa sekä vanhoista teknologioista, kuten 3G-verkosta luopuminen. Muita energiatehokkuusprojektejamme ovat esimerkiksi aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien hyödyntämishankkeet tukiasemakohteissa.

Telia Helsinki Data Center

Telia Helsinki Data Center on moderni ja energiatehokas, kaikille yrityksille palveluja tarjoava datakeskus. Datakeskus käyttää uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä ja sillä on ISO14001 -ympäristöhallintajärjestelmä sekä Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+). Palvelinten tuottamaa hukkalämpöä kerätään talteen ja se hyödynnetään Helenin kanssa yhteistyössä kaukolämpöverkossa. Tulevaisuudessa jopa 20 000 helsinkiläisen asunto lämmitetään HDC:n hukkalämmöllä.

Lue lisää

Helsinki Data Center