Vastuu lapsista

Digitalisaatio tuo mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia arkeen, oppimiseen ja leikkimiseen.

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia lapsille

Suomi ansaitsee digitaitoisen, rohkean ja sivistyneen uuden sukupolven. Haluamme auttaa sen toteutumisessa. Lapset ja nuoret ovat palveluidemme aktiivisia käyttäjiä ja tarjoamme heille mahdollisuuksia digitaalisessa maailmassa. Koska lapset ovat erityisen haavoittuvaisia, pyrimme suojelemaan heidän turvallisuuttaan verkossa #yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi digitaalisen yhteiskunnan kehityksessä. Telia Company edistää lasten ja nuorten osallisuutta monin tavoin. Lapsen ja nuoren oikeuksiin digitaalisissa medioissa voit tutustua tarkemmin Lapsen oikeudet verkossa -sivulta. 

Vuodesta 2016 lähtien olemme edistäneet lapsen oikeuksia digitalisaatiossa Pelastakaa Lasten kanssa ja tuoneet lapsen oikeuksia osaksi liiketoimintaamme sekä tuote- ja palvelukehitystä.

Lapsen oikeudet verkossa

Lapsella on oikeus yksityisyyteen, tietoon ja osallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä suojeluun ja oppimiseen. Edistämme lapsen digioikeuksia yhdessä Pelastakaa Lapsien kanssa. Miten huomioida lapsen oikeudet digimaailmassa?

Lapsen oikeudet verkossa

Yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa

Teemme tiivistä yhteistyötä Pelastakaa Lasten ja Keskusrikospoliisin kanssa. Pyrimme estämään lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin leviämisen verkossa, poistamme laittomia sivustoja, asetamme sivustoille suodattimia ja ilmoitamme poliisille arveluttavista osoitteista. Haastamme kaikki ilmoittamaan laittomaksi epäilemästään verkkosisällöstä tai -toiminnasta poliisille tai Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun osoitteessa Nettivihje.fi

Lue lisää