Takaisin

Telia Company julkaissut vuoden 2018 yritysvastuuraportin

Vuosikertomus ja ympäristöraportti Vuosikertomus ja ympäristöraportti

Yhdistetyssä vuosikertomuksessa ja yritysvastuuraportissa Telia Company kertoo vuoden 2018 kohokohdista ja tuloksestaan sekä panostuksistaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kuluneen vuoden kohokohtiin ja saavutuksiin kuuluvat:

  • Euraasian liiketoimintaalueen jäljellä olevista viidestä yrityksestä neljä myytiin. Telia Company on sitoutunut vastuulliseen exit-strategiaan. Osana tätä strategiaa suoritettiin kattava due diligence -tarkastus ostajille. Lisäksi osakekauppasopimuksiin sisällytettiin laajamittaiset etiikkaa ja ihmisoikeuksia koskevat määräykset.
  • Lokakuussa useat pohjoismaiset yritysjohtajat, Telia Companyn Johan Dennelind mukaan lukien, kertoivat yhteisestä hankkeesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen nopeuttamiseksi. Tavoitteena on yhdenmukaistaa yritysten strategiat kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia niihin liittyen.
  • Ihmisoikeustyötä vahvistettiin laatimalla ihmisoikeuspolitiikka. Kuluneen vuoden aikana tehtiin muun muassa ihmisoikeusvaikutusten arviointeihin liittyvät (HRIA) toimintasuunnitelmat, julkistettiin ihmisoikeuksia kunnioittavat tekoälyn eettiset periaatteet sekä luotiin pohja monimuotoisuuden, tasavertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi.
  • Kaikesta Pohjoismaiden ja Baltian-liiketoimintojen käyttämästä sähköstä yhteensä 93 % hankittiin uusiutuvista energialähteistä. Tämä vastaa 324 000 hiilidioksiditonnin vähennystä kasvihuonekaasupäästöjen osalta.
  • Telia Company säilytti AAA-luottoluokituksensa sekä MSCI ESG index- ja EcoVadis Gold Supplier -luokituksensa. Yritys oli myös mukana Bloombergin vuoden 2018 Gender Equality Index -listalla, joka käsittelee sukupuolten tasa-arvoa. Listalle pääsy on merkkinä sitoutumisesta tasa-arvoon ja naisten aseman parantamiseen työpaikalla.

Digitalisaatio vaikuttaa ihmisiin ja liiketoimintaan perustavanlaatuisesti kaikkialla, ja se on eräs yhteiskunnan kehityksen ja kestävän taloudellisen kasvun keskeisistä avaintekijöistä. Telia Company on sitoutunut hallinnoimaan liiketoimintojensa, tuotteidensa ja palveluidensa riskejä sekä negatiivisia vaikutuksia ja samalla tuottamaan toiminnallaan positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullisuustyömme lähtee liikkeelle digitaalisen vaikuttavuuden (Digital Impact) ajatuksesta, joka on yhteneväinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Digital Impact on kiinteä osa yritysstrategiaamme ja päivittäistä toimintaamme. Yritysvastuuraportissa käydään läpi kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Lisäksi vuosikertomuksessa kerrotaan, mitä Telia Company tekee YK:n Global Compact -periaatteiden saavuttamiseksi.

Vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin kanssa julkaistaan myös raportti viranomaisten tietopyynnöistä (LEDR, Law Enforcement Disclosure Report). Vuoden 2018 kattavassa LEDR-raportissa kuvataan Telia Companyn kanta ilmaisunvapauteen sekä valvontaa koskevaan yksityisyydensuojaan, raportoidaan  viranomaisten pyyntöjä koskevia tilastoja sekä kerrotaan pyynnöistä, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ilmaisunvapauteen, ja siitä, miten niitä on torjuttu.

Lataa raportti (PDF)

Lisätietoja Telia Companyn yritysvastuutyöstä.

Mikä yritysvastuu?

Vastuullisuus arjessamme
Lisää samasta aiheesta

Artikkelin aihealueet

Medialle Yritysvastuu
Edellinen artikkeli
Täällä 12 yritysmaailman vaikuttajaa päätti tehdä parhaansa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – Nyt aika alkaa kuitenkin loppua kesken: ”Luonnon kanssa ei voi neuvotella”
Pöydän ympärillä istui 12 vakavailmeistä yritysmaailman vaikuttajaa. Kokouksen oli kutsunut koolle ...
Seuraava artikkeli
Voiko kyltymättömän energiasyöpön rakentaminen keskelle Helsinkiä olla ympäristöteko?
Datakeskukset ovat kyltymättömiä energiasyöppöjä. Palvelimien pyörittämiseen ympäri maailmaa kuluu ...