Näkemyksellinen introvertti

Mari Sundell, Insight Manager, Telia Finland
Mari työskentelee Insight Managerina Telialla Helsingissä. Ennen nykyisiä työtehtäviään hän on työskennellyt lukuisissa eri rooleissa aina teknisestä asiantuntijasta koulutussuunnittelijaan ja kehityspäälliköstä asiakaskokemusjohtajaan. Yhä edelleen Mari on vakuuttunut, että hänen tulevaisuutensa Telialla tulee tarjoamaan uusia rooleja, ehkäpä jopa sellaisia, joita ei ole vielä olemassa.

”Tehtäväni on tarjota organisaatiollemme tietoa, näkemyksiä ja ymmärrystä, joka tukee faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ja vie liiketoimintaa eteenpäin. Työssäni pääsen syventymään tulevaisuuden asumiseen, työn tekemiseen ja olemiseen ylipäätään. Ymmärtämällä asiakastarpeita, markkinoiden dynamiikkaa, megatrendejä ja ihmisten käyttäytymistä, autan muita tekemään liiketoiminnan kannalta fiksumpia päätöksiä ja tuen ketterää, dataan pohjautuvaa työskentelykulttuuria. Toisaalta aikaansaannoksemme johtavat digitaalisempiin ja automatisoidumpiin palveluihin ja ratkaisuihin, jotka perustuvat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Uusien oivallusten avulla taas voimme lisätä enemmän tunnetta, sydämellisyyttä ja inhimillisyyttä kaikkeen, mitä teemme.

Sujuvasti teknologiaa ja liiketoimintaosaamista

"Puhun sujuvasti sekä tekniikan että liiketoiminnan kieltä ja tunnen yhteenkuuluvaisuutta niin nörttien kuin bisneshaukkojenkin seurassa. Tunnen datan ja numerot, mutta osaan selittää ja esittää monimutkaisetkin datalöydökset helposti lähestyttävällä tavalla ja johtaa niistä konkreettisia toimenpiteitä. Olen oppinut paitsi hyväksymään, että asiat muuttuvat, myös janoamaan muutosta. Pidän kovasti siitä, että työssäni saan joka hetki luoda innovaatioita, kokeilla uusia asioita ja parantaa jo olemassa olevia ratkaisuja. Olen luonteeltani laaja-alaisesti utelias: haluan ymmärtää, miten asiat toimivat."

Eläköön introverttius!

"Olen sisimmiltäni introvertti. Minun ei ole helppoa kertoa avoimesti elämästäni ja ajatuksistani. Tulemalla esiin haluan osoittaa, että yrityksessämme jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Työntekijöihimme kuuluu kaikenikäisiä introvertteja ja ekstroverttejä, niin miehiä kuin naisiakin. Tarvitsemme moninaisuutta ja erilaisia osaamisia, jotta ymmärrämme myös asiakaskuntamme erilaisuutta. Haluamme tosissamme helpottaa ihmisten elämää ja tuottaa ratkaisuja erilaisten ihmisten tarpeisiin. Tätä emme voi saavuttaa ilman monimuotoisuutta.”

Kulttuuristamme

“Yrityksemme kulttuuri henkii matalaa hierarkiaa, ketteriä prosesseja ja itsensä johtamista. Meillä on tiimejä, joilla ei ole esimiehiä ollenkaan. Olemme joukko lahjakkaita ihmisiä, johdamme omaa työtämme näkemystemme pohjalta, saavutamme ja ylitämme tavoitteita sekä löydämme aina parhaat keinot menestyäksemme. Me uskallamme kokeilla ja testata uusia asioita. Joskus myös epäonnistumme – nopeasti, mutta osaamme oppia virheistämme, muuttaa suuntaa ja parantaa oppimamme perusteella, joka päivä. Kun tuntuu siltä, että on ystävien ja perheen parissa myös töissä, ei epäonnistuminenkaan tunnu enää niin pelottavalta.”

Löydä oma sisäinen partiolaisesi

”Vapaa-ajallani olen intohimoinen partiolainen. Partiossa on kyse vastuun kantamisesta, oli kyse sitten sinusta itsestäsi, ryhmästä tai vaikka ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta. Tämä rakas harrastus on opettanut minulle heittäytymiskykyä, uskallusta kokeilla uusia asioita sekä rohkeutta silloin tällöin loikata ulos epämukavuusalueeltani. Olen vaeltanut Lapin erämaassa, melonut joissa ja koskissa, laskeutunut köysien varassa alas korkeilta kallioilta, purjehtinut avomerillä, telttaillut -34 asteen pakkasissa ja nauttinut keskiyöllä hiljaisesta leirinuotiosta. Kuten työssänikin, partiossa on kyse kehittymisestä ja johtajuudesta. Olin todella nuori, kun sain ensimmäisen kerran johtovastuun ryhmästä ja opin paljon tiimin rakentamisesta, palautteen antamisesta, luovuudesta, esiintymisestä, strategiasta ja tavoitteiden asettamisesta. Partiossa olen siis jo varhain oppinut arvokkaita taitoja, joita arvostetaan edelleen työelämässä. Haluan myös välittää tätä tietotaitoa eteenpäin nuoremmille partiosukupolville.”

Avoimet työpaikat