Mahdollisuuksien kulttuuri

Me Telialla näytämme suuntaa tulevaisuuteen koko toimialallemme. Tämä on luonut kulttuurin, jossa me kaikki tunnemme olevamme osa jotakin suurempaa – me pystymme vaikuttamaan ihmisten elämään tehden siitä entistä parempaa ja sujuvampaa. Tällä matkalla meidän on taattava jokaiselle telialaiselle avaimet onnistumiseen, mutta pidettävä myös yllä kulttuuria, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja kotoisaksi.

SELF-LEADERSHIP

Yksi kulttuurimme kulmakivistä on itsensä johtaminen. Meillä vallitsee matala hierarkia ja asioihin pääsee näkemyksensä pohjalta vaikuttamaan. Jokainen meistä toimii myös muutosagenttina, me itse luomme kulttuurimme. Odotamme jokaisen telialaisen kantavan vastuuta omien mahdollisuuksiensa luomisesta talon sisällä sekä itsensä kehittämisestä. Tarjoamme tähän hyvät puitteet ja yksin ei toki ketään jätetä.

Arvomme – Dare, Care & Simplify

Yhteiset arvomme muodostavat pohjan sekä kulttuurillemme että sille, miten työskentelemme yhdessä kohti tavoitteitamme. Kliseisesti sanoen, arvot eivät ole meille pelkkää sanahelinää. Käytämme paljon aikaa arvokeskusteluun ja siihen, miten sinun henkilökohtaiset arvosi linkittyvät meille kaikille yhteisiin arvoihin.

Miksi valitsisit meidät?

YOUNITE

Annamme aikaa hyvään

YOUNITE on koko konsernimme ikioma vapaaehtoistyöohjelma, jonka kautta tahdomme antaa kaikille 21 000 työntekijällemme mahdollisuuden tehdä hyvää ja samalla edistää yhteiskunnan digitalisaatiota palkallisella työajalla. Haluamme tulla yhä merkityksellisemmäksi ja tuoda esiin arvomaailmaamme, jotta voimme tuntea meistä aitoa ylpeyttä. Annamme jokaiselle mahdollisuuden käyttää arvokasta aikaamme hyvään ja samalla oppia uutta ja kehittyä sekä ammatillisesti että yksilönä.

YOUNITE on osa jatkuvaa työtämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eteen. Otamme vastuun siitä, kuinka ydinliiketoimintamme vaikuttaa yhteiskuntaan ja pyrimme aktiivisesti edistämään yhteiskunnan kehitystä ydinosaamisemme kautta.

 

Mukana olevat teemat