Palaa takaisin

Big data – miten voit hyödyntää sitä liiketoiminnassasi?

3 min

Sonera on nyt Telia.

Big datalla viitataan yleensä massiiviseen määrään erilaista tietoa, jota voidaan analysoida ja hyödyntää. Big datalla sellaisenaan ei tee mitään: Se pitää ”louhia” ymmärrettävään muotoon ja poimia massasta olennainen. Internetistä on tullut globaali tietokanta ja sen avulla tietoa pystyy myös siirtämään paikasta toiseen nopeasti. Toisaalta tallennustilasta on käytännössä tullut lähes ilmaista. Muun muassa nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että big dataa hyödynnetään nyt enemmän kuin koskaan.

Yritykset voivat kerätä tietoa esimerkiksi ihmisten verkkokäyttäytymisestä ja luoda datan pohjalta muun muassa erilaisia asiakasprofiileita. Datan avulla voidaan luoda ennusteita liiketoimintaympäristön tai vaikkapa asiakaskäyttäytymisen muutoksista ja ennusteiden avulla kehittää liiketoimintaa. Data mahdollistaa myös mainonnan ja myynnin paremman kohdentamisen – oikeaan aikaan, oikeassa paikassa sekä oikealle henkilölle. Sen avulla voidaan optimoida kotisivuja ja verkkokauppaa sekä ymmärtää asiakkaita paremmin.

Dataa voidaan kerätä myös koneista ja laitteista. Tällöin puhutaankin käsitteenä myös Internet of Thingsistä eli esineistä, jotka keräävät tietoa itsestään tai toimintaympäristöstään. Kun kerättyä tietoa analysoidaan, voidaan laitteille esimerkiksi tehdä ennakoivia huoltotoimenpiteitä tai muutoin optimoida yrityksen liiketoimintaa. Esimerkiksi toimitiloista voidaan sensorien avulla kerätä tietoa vaikkapa tilojen valoisuudesta, lämpötilasta ja liikkeestä. Kerätty tietomassa on big dataa, jota analysoimalla voidaan optimoida ilmanvaihtoa sekä valaistusta ja näin saavuttaa säästöjä toimitilakulujen osalta. Rakennuksesta tuleekin älyrakennus, kun se laitetaan sensorien avulla keräämään tietoa itsestään.

Big datasta bisnestä

Suomalaisen Vainu.ion liiketoiminta ja ansaintalogiikka perustuukokonaan big datan hyödyntämiseen. Se tutkii verkosta löytyvää avointa dataa ja tekee sen pohjalta johtopäätöksiä, jotka jalostuvat sen asiakasyrityksille liideiksi eli potentiaalisiksi asiakkaiksi. Vainu.io nuuskii muun muassa yritysten lehdistötiedotteita, uutisia ja rekrytointi-ilmoituksia sekä patentti- ja rekisterihallituksen tunnuslukuja. Yritysten verkkosivustoja ja niiden digitaalisessa ympäristössä käyttämiä teknologioita tutkimalla Vainu.io näkee muun muassa, minkälaisia analytiikka- tai automaatiotyökaluja yrityksellä on käytössään ja millä tasolla yritys on digitalisaatiossa. Big dataa analysoimalla ja jatkojalostamalla Vainu.io pystyy siis löytämään yrityksiä, joilla voi olla tarvetta tietylle palvelulle tai tuotteelle. Tämän tiedon se myy edelleen asiakasyrityksilleen.

Big datan hyödyntäminen ei välttämättä tarkoita, että yritys ryhtyisi luomaan sen avulla kokonaan uutta liiketoimintaa. Big data mahdollistaa päätöksenteon, joka ei pohjaudu mutu-tuntumaan, vaan olemassa olevaan tietoon ja analytiikkaan. Ja kun päätöksiä voidaan tehdä asiakkaiden todellista käyttäytymistä, tulevia trendejä ja muutoksia ennakoiden, mahdollisuudet menestyä kasvavat. Vai etkö haluaisi tietää, että markkinoille on lähiaikoina tulossa Uberin kaltainen disruptiivinen innovaatio, joka uhkaa viedä asiakkaasi, jollet reagoi muutokseen ajoissa? Tai että yritys, joka on juuri palkannut runsaasti lisää työntekijöitä, aikoo laajentua kansainvälisille markkinoille ja heillä olisi tarvetta juuri sinun tuotteellesi tai palvelullesi?

Big data on yksi suurista mahdollisuuksista, ja liikenne- ja viestintäministeriö esittääkin sitä yhdeksi kansalliseksi strategiaksi sen mukanaan tuomien hyötyjen ja kustannussäästöjen vuoksi. Meillä ei ole koskaan ollut käytössämme yhtä paljon avointa dataa kuin nykypäivänä. Käytetään se siis viisaasti hyödyksemme.

Oletko jo hyödyntänyt big dataa liiketoiminnassasi tai aiotko hyödyntää sitä? Minkälaisia tuloksia olet saanut?

Soneran Helsinkiin rakennuttama, Suomen suurin avoin datakeskus tukee datan eksponentiaalista kasvua, sillä kaikkea dataa pitää säilyttää jossakin. Datakeskus on avoin kaikille yrityksille ja se on valmistuessaan Suomen modernein ja energiatehokkain.

Lisää samasta aiheesta

Lisää samalta aihealueelta

IoT Datacenter Data & Analytics
Edellinen artikkeli
5G-verkko mahdollistaa tieteiselokuvista tutun maailman: lääkäri voi leikata potilaan etänä tai virtuaalilaseilla voi kokea New Yorkin koto-Suomesta
Täysin uutta bisnestä ja mullistuneita toimintatapoja – 5G-verkkotekniikka lupaa paljon muutakin ...