Kaikki Töissä Telialla -tarinat

Parempaa ja vastuullisempaa liiketoimintaa

4 min
Fijillä ja Tanskassa työskennellyt Ira Vainio toimii vastuullisuuspäällikkönä Telia Finlandin vastuullisuustiimissä.


Telia Finlandin vastuullisuuspäällikkönä toimiva Ira Vainio aloitti työskentelyn vastuullisuustiimissä vuonna 2016.

Aiemmin muun muassa Ruotsissa opiskellut ja Fijillä sekä Tanskassa työskennellyt ammattilainen tuli Telialle ajatuksella väliaikaisesta työstä. Vuosien varrella innostava työyhteisö, kehittymismahdollisuudet ja oman työn joustavuus ovat pitäneet talossa. 

Työuran alkaessa työtehtävät olivat aloittelevan asiantuntijan rooliin sopivia, mutta vuosien varrella vastuut ovat jatkuvasti kasvaneet, kuten myös Telian vastuullisuustyö on laajentunut. Tänä päivänä vastuullisuuspäällikön toimenkuva on erittäin monipuolinen.

”Omaan rooliini kuuluu ilmasto- ja kiertotalousohjelman kehittäminen ja käytäntöön saattaminen. Lisäksi huolehdimme tiimini kanssa raportoinnista esimerkiksi konsernille, viranomaisille sekä kehitämme ja analysoimme raportointia jatkuvasti.”

”Varmistamme myös ISO14001- ja ETJ+ ympäristöhallintajärjestelmien jalkauttamisesta organisaatiossa. Oman mielenkiinnon kautta työpöydälle on tullut myös monimuotoisen työyhteisön edistäminen”, kertoo Ira.

”Koen työni merkityksellisenä ja voin vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai kiertotalouden edistämiseen.”

Vastuullisuuspäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja kasvattaa henkilöstön ymmärrystä tarvittavista toimista negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Vainion mukaan vastuullinen liiketoiminta on hyvän yhteistyön tulosta. 

Telian vastuullisuustyö ei ole yksin vastuullisuustiimin harteilla. Me tuomme osaamisen ja tietotaidon koko organisaation hyödynnettäväksi, mutta vastuullisen liiketoiminnan edistäminen on meidän jokaisen vastuulla. Olen ilahtunut siitä, miten telialaiset ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin.”


Kunnianhimoisten ilmasto – ja kiertotaloustavoitteiden saavuttaminen vaatii isoja toimia

ICT-alan toimijana Telia kuluttaa paljon energiaa tietoverkkojen ja datakeskusten päivittäiseen ylläpitämiseen. Digitalisaatio etenee vauhdilla, joten nettiyhteydet ja verkkopalvelut ovatkin muodostuneet ihmisille ja koko yhteiskunnalle tärkeiksi. 

”Tuotamme yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen tärkeitä verkkoyhteyksiä ja palveluja, joilla on ympäristön kannalta sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Meidän on tärkeä tunnistaa, mitkä ovat negatiiviset vaikutuksemme ympäristölle, jotta voimme kohdistaa ympäristötyön toimenpiteemme oikein”, kertoo Ira.
 


Ira Vainion suurin onnistuminen on ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden tuominen osaksi Telian liiketoimintaa.  Kuva: Otto Uotila


Telia on asettanut ympäristötavoitteeksi olla päästötön yhtiö koko arvoketjun osalta ja jätteetön yritys kiertotalouden keinoin vuoteen 2030 mennessä.  

Olemme myös sitoutuneet olemaan nettonolla vuoteen 2040 mennessä, Science Based Targets -aloitteen SBTi-standardin mukaisesti.  Vainio kertoo konkreettisista ja merkittävistä toimista tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Koen suurimpana onnistumisena sen, miten olemme saaneet tuotua ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet osaksi liiketoimintaa. Kiertotalouden edistäminen, projektit energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun sähkön ostaminen ovat konkreettisia toimia. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että meidän yhteistyökumppanimme sitoutuvat myös ilmastotavoitteisiimme, joten vaikutukset ulottuvat arvoketjuun asti.”

”Ilmastonmuutos aiheuttaa usein ahdistusta, mutta juuri siitä syystä nyt pitää toimia. Yrityksillä on valtavan suuri rooli kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja ratkaisujen löytämisessä.”


Lukivaikeus ei hidasta työelämässä menestymistä ja oman osaamisen kehittämistä

Ira Vainio on määrätietoinen ja omaan osaamiseensa vankasti luottava ammattilainen. Hänellä sattuu myös olemaan lukivaikeus. Se todettiin aikoinaan lukion seulonnoissa ja antoi selityksen sille, miksi muistiinpanojen kirjoittamiseen meni kauemmin aikaa kuin muilla luokkalaisilla.

Arjen työskentelyä lukivaikeus ei ole kuitenkaan hankaloittanut: ”En ole kokenut lukihäiriöstä oikeastaan mitään haittaa arjessa. Kirjoittaminen ei ole oma vahvuuteni, mutta itselläni on sitten muita vahvuuksia, kuten jokaisella meistä”, Ira kertoo.

”Joitain kirjoitusvirheitä saattaa tulla, jos nopeasti kirjoittelee esimerkiksi Teamsin keskusteluissa. Virallisempia tekstejä kirjoittaessa tulee tarkastettua huolellisemmin tekstin oikeinkirjoitus ja tässä ohjelmistotkin ovat jo hyvänä apuna ja huomauttavat virheistä.”

Vastuullisuustyössä pääsee kehittämään itseään ja osaamistaan jatkuvasti. Ison talon etuna on loputtomat mahdollisuudet osallistua uusiin projekteihin ja yhteistyön rakentamiseen.

”Telia on sitoutunut kehittämään vastuullisuustyötä ja sitä kautta avautuu jatkuvasti uusia mahdollisuuksia omaan kasvamiseen. Mielestäni on innostavaa tarttua uusiin haasteisiin, joilla voi kehittää omaa osaamista. Monimuotoisuustyö tuli omalle työpöydälle erityisesti oman aktiivisuuden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen kautta”, Vainio taustoittaa.

”On hienoa olla töissä yhtiössä, joka on sitoutunut vastuullisuuteen ja monimuotoisuuden edistämiseen.”

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio ovat Telialle tärkeitä aiheita, joilla on vaikutusta koko yhtiön menestymiseen tulevaisuudessa: ”Meillähän puolet johtoryhmistä on jo naisia toimitusjohtajaa myöten ja haluaisin toki kannustaa yleisesti naisia hakeutumaan rohkeammin teknologia-alalle.”

”Monimuotoisuus on toki paljon sukupuolia laajempi asia ja sen ymmärtäminen on tärkeää. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma ainutlaatuinen ihana itsensä ja se on työyhteisömme voimavara.”

 

Me olemme Telia. Me teemme parempaa ja vastuullisempaa liiketoimintaa.


Teksti: Niko Norisalo

Vastuullisuus osana arkea ja liiketoimintaa

Tutustu tarkemmin yritysvastuumme painopistealueisiin.

Yritysvastuu
Lisää samasta aiheesta

Lisää samalta aihealueelta

Asiantuntijana Telialla
Seuraava artikkeli
Parempaa asiakaskohtaamista ja myyntiä
Elina Laasanen huolehtii Telialla onnistuneista asiakaskohtaamisista ja asiakkuuden arvon ...