Telian mobiiliverkolle laatupalkinnot maailmanlaajuisessa tutkimuksessa

Telia voitti molemmat laatupalkinnot Opensignal -tutkimusyhtiön mobiiliverkkojen käyttökokemusta selvittävässä maailmanlaajuisessa tutkimuksessa. Riippumattomassa tutkimuksessa vertailtiin yli 250 operaattorin verkon käyttökokemusta kahdeksassa eri kategoriassa ympäri maailman.

Tutkimuksessa oli tänä vuonna kaksi uutta palkintokategoriaa, joissa mitataan asiakkaan käyttäjäkokemuksen laatua.  Telia Finland sijoittui ykköseksi molemmissa kategorioissa. 

Telia Company saavutti eri maissa kaikkiaan kahdeksan kategoriavoittoa. Suomalaisten verkkojen hyvästä laadusta kertoo se, että muut suomalaiset operaattorit sijoittuivat laadun tasaisuutta arvioitaessa 10 parhaan operaattorin joukkoon.

”Toimiva ja turvallinen yhteiskunta nojaa luotettaviin ja laadukkaisiin verkkoihin. Nokian kanssa rakentamamme kotimaiset mobiiliverkot on nyt riippumattomassa vertailussa todettu laadultaan maailman tasaisimmaksi,” sanoo Telian teknologiajohtaja Jari Collin.

Mobiiliverkon huippulaatu (excellent consistent quality) mittaa kokemusta erinomaista suorituskykyä vaativia palveluita käytettäessä. Palveluita ovat esimerkiksi HD-tason videon katselu, videoneuvottelu ja mobiilipelaaminen. Telia Finland voitti kategorian yhdessä Telia Viron kanssa.

Mobiiliverkon peruslaatu (core consistent quality) mittaa samaa asiaa verkon peruspalveluita, esimerkiksi puheluita, SD-videota ja verkkoselausta, käytettäessä. Tämän kategorian Telia Finland voitti ainoana operaattorina.

Tutkimuksessa laadun tasaisuutta mitattiin kuudella suorituskykymittarilla: keskimääräinen latausnopeus verkosta ja verkkoon päin, viive, viivevaihtelu (jitter), pakettihävikki ja ensimmäisen bitin latausnopeus. Tuloksissa arvioitiin, kuinka suuri osuus käyttäjämittauksista ylitti määritellyn suorituskyvyn raja-arvon.

Telian verkkojen tasaisesta laadusta kertoo se, että yhtiö sijoittui molemmissa sarjoissa ykköseksi myös Opensignalin joulukuussa 2022 julkaistussa, Suomen mobiiliverkkojen käyttökokemusta vertailevassa tutkimuksessa.

Opensignalin tutkimuksissa matkapuhelinoperaattoreita arvioidaan verkkojen käyttökokemuksen perusteella eri palveluita käytettäessä. Tuoreimmassa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa vertailtiin käyttökokemusta kahdeksassa kategoriassa: latausnopeus verkosta, latausnopeus verkkoon, 4G/5G-verkossa vietetty aika, verkon huippulaatu ja verkon peruslaatu, videokatselu, mobiilipelaaminen ja puhesovellusten käyttö.

Opensignalin riippumaton tutkimus perustuu 1.7. – 27.12.2022 tehtyihin mobiilimittauksiin.

Lähde: Opensignal Awards - Global Mobile Network Experience Awards 2023, © 2023 Opensignal Limited

Lisätiedot:

Viestintä, Telia Finland Oyj
Puh. 02040 54000, communications-fi@telia.fi

Kuvat