Valtorin laaja kilpailutus päätökseen – Telia rakentaa valtion uuden runkoverkon

Valtion yhteisen runkoverkon uudistava kilpailutus on saatu päätökseen ja sopimus yhteistyöstä Telian kanssa tehty. Kilpailutuksen tavoitteena oli uudistaa valtionhallinnon runkoverkkopalvelu vastaamaan erilaisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Uudesta runkoverkosta rakennetaan entistä turvallisempi, joustavampi ja nopeampi.

Keskeiset kriteerit Valtorin kilpailutuksessa olivat runkoverkkopalvelun tuottamisen jatkuvuus ja palveluiden saatavuus. Runkoverkko on tietoliikenneverkon ydin – pääväylä, joka yhdistää tietoliikenneverkon solmupisteet toisiinsa. Uudistettavasta runkoverkosta rakennetaan keskeinen valtionhallinnon tietoliikennearkkitehtuurin osa, joka yhdistää Valtorin omat konesalit toisiinsa. Lisäksi runkoverkkoon yhdistyy kumppanitoimijoiden ja julkisen internetin palvelut.

”Onnistuneen hankinnan ansiosta runkoverkkopalvelun yksikkökustannusta pystytään laskemaan merkittävästi, sillä valtionhallinnon volyymit runkoverkkopalveluissa ovat suuret. Mittava kilpailutus- ja hankintaprosessi neuvotteluineen hoidettiin koronaepidemiatilanteesta huolimatta onnistuneesti täysin etänä Valtorin verkkoneuvotteluvälineillä”, tuotepäällikkö Pekka Vanhoja Valtorista sanoo.

Telia on toiminut valtion runkoverkon toimittajana vuodesta 2009. Uusi, arvoltaan merkittävä sopimus kattaa seuraavat 10 vuotta.

”Olemme todella iloisia, että pääsemme jatkamaan pitkää yhteistyötämme Valtorin kanssa ja kasvattamaan entisestään tätä Telialle strategisesti tärkeää kumppanuutta. Rakennamme yhdessä tietoturvallista verkkoa, joka tarjoaa huippuluokan digitaalisen alustan yhteiskunnan toiminnoille”, toteaa Jari Rapo, Telian yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Valtion tulevaisuuden runkoverkko

Valtion yhteinen tietoliikenneverkko eli VY-verkko liittää valtionhallinnon organisaatiot internetiin, toisiinsa ja sidosryhmiin luotettavasti ja turvallisesti. Valtion yhteisiin tietoliikennepalveluihin kuuluvat tietoturvapalvelut sisältävät mm. palomuuripalvelut, tietoturvauhkien havainnoinnin ja estojärjestelmän, haittaohjelmien ja roskapostin suodatuksen sekä palvelunestohyökkäysten torjunnan.

Valtorin ja Telian yhteistyön tavoitteena on rakentaa valtionhallinnon yhteinen runkoverkkopalvelu, joka on käytettävyydeltään ja luotettavuudeltaan huippuluokkaa. Palvelu takaa Valtorin asiakkaille kustannustehokkaasti palveluiden saatavuuden korotetun ICT-varautumistason mukaisesti oikealle tasolle todennetulla tietoturvalla.

Nyt tehty hankinta on luonteensa vuoksi määritelty puolustus- ja turvallisuushankinnaksi ja siitä on siksi mahdollista jakaa vain rajoitetusti tietoa.

Lisätiedot:

Viestintä, Telia
Puh. 02040 54000
communications-fi@telia.fi

Valtori:

tuotepäällikkö Pekka Vanhoja, pekka.vanhoja@valtori.fi

yksikönpäällikkö, hankinnat, Tuomo Kouhia, tuomo.kouhia@valtori.fi