Joukko Uudenmaan kaupunkeja ja kuntia sekä Keski-Uudenmaan sote ulkoistavat ICT-palvelunsa Telialle – osana hankintaa Telia ostaa Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n

Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit, Mäntsälän kunta sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) ovat tehneet hankintapäätöksen kattavien ICT-palveluiden hankkimisesta Telialta. Osana hankintaa Telia ostaa Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n eli KUUMA-ICT:n osakkeet.

Kaupan suunnitellaan toteutuvan elokuun lopussa. Samalla kunnat ja Keusoten hankintarengas solmivat uuden puitesopimuksen Telian kanssa. Nyt sovittava puitesopimus on kahdeksan vuoden pituinen ja hankinnan arvo neljälle vuodelle on 28 miljoonaa euroa.

Hankintakilpailutuksen ja kaupan taustalla on tarve varmistaa kuntien ja kuntayhtymän kyky vastata tietotekniselle ympäristölle asetettuihin koveneviin vaatimuksiin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kilpailutuksen lopputulemana Telia valikoitui Keski-Uudenmaan kuntien ja Keusoten hankintarenkaan ICT-palveluiden toteuttajaksi ja samalla KUUMA-ICT:n ostajaksi.

”Uusi palvelusopimus Telian kanssa mahdollistaa nopean ja ennakoivan reagointikyvyn muuttuviin tarpeisiin, tuotteistetut palvelut sekä modernit ja tehokkaat ICT-palvelut, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa ja tukevat digitalisaatiota. Sopimuksessa mukana olevat kunnat ja Keusote tarvitsevat jatkossa myös palvelut tukemaan muun muassa pilvitransitiota, tiedolla johtamista, automaatiota, tekoälyä, IoT:tä ja integraatioita”, sanoo Järvenpään tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro, joka on toiminut hankintaprosessin hankejohtajana.

”Yhteisenä tavoitteenamme Keski-Uudenmaan kuntien ja hankintarenkaan kanssa on olemassa olevien palveluiden parantaminen ja kehittäminen sekä uusien palveluiden käyttöönotto. Pystymme vastaamaan kuntien ja kaupunkien tarpeisiin Suomen kattavimmilla ICT-palveluilla. Tämä merkittävä yrityskauppa ja sopimus vahvistaa asemaamme Suomen johtavana yritysten ja julkisyhteisöjen ICT-palveluiden tuottajana”, sanoo Telian suurasiakassegmentistä vastaava johtaja Kimmo Sulin.

Lisätiedot:

Viestintä, Telia
Puh. 02040 54000
communications-fi@telia.fi