Takaisin

Luotettava tieto nousi koronataistelun keskiöön – Vastuullisuutta ei voi korostaa liikaa

5 min

Väkijoukkojen liikkumistiedon ymmärtämiselle on syntynyt uusi, entistä polttavampi tarve maaliskuun puolivälin jälkeen, kun koronavirus iski voimalla Pohjoismaihin.

Jotta viruksen leviämistä pystytään ehkäisemään mahdollisimman hyvin, on ymmärrettävä miten asetetut rajoitustoimet vaikuttavat väestön käyttäytymiseen ja siten viruksen leviämiseen. Vain mittaamalla pystytään todentamaan toimenpiteiden vaikuttavuus ja tekemään jatkossa yhä parempia ratkaisuja.

Uuden, tuntemattoman tilanteen edessä on tärkeää perustaa päätökset tiedolle, joka kuvaa todellista, käsillä olevaa tilannetta mahdollisimman kattavasti ja luotettavasti. Kaikki päätökset on tehtävä validilla, vastuullisella tiedolla. Tiedolla, joka kuvaa koko väestöä. Tiedolla, joka pitää huolen yksityisyydensuojasta.  

Tiedolla johtaminen korostuu kriisissä

Ilmiön ymmärtämisen jälkeen pystymme tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja oikeanlaisten tietolähteiden avulla pystymme myös mittaamaan tekemiemme päätösten vaikutuksia. Teknologia ei kuitenkaan ole mitään ilman validia dataa. Datan ja teknologian merkitys korostuu entisestään poikkeusoloissa, sillä on tärkeää ymmärtää sekä isossa kuvassa että tarkemmassa tarkastelussa, miltä maailma näyttää.

Crowd Insights -palvelu konkretisoi datan merkitystä erityisesti tässä kriisissä. Luotettavalle, vastuulliselle datalle on nyt tarvetta enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin. Vuonna 2018 Suomessa käyttöönotetun palvelun avulla olemme pystyneet reagoimaan nopealla aikataululla eri organisaatioiden tietotarpeisiin.

Tämä on ollut mahdollista, sillä palveluamme on kehitetty ja validoitu huolellisesti ja pitkään jo ennen palvelun käyttöönottoa. Kehitystyön aikana olemme keskustelleet aiheesta muun muassa tietosuojavaltuutetun toimiston ja liikenne- ja viestintäviraston kanssa. Yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan liittyvät asiat on haluttu kehittää huolella, sillä asiakkaidemme yksityisyydensuoja on toimintamme keskiössä.

Yksityisyydensuojasta ei voi tinkiä missään tilanteessa

On jokaisen toimijan kannalta merkittävä asia, että palveluiden vastuullisuus on hoidettu kunnolla. Yksityisyydensuojaan liittyviä selvityksiä tehdäänkin ilahduttavan paljon. Esimerkiksi Suomessa oikeuskansleri on selvittänyt ja hyväksynyt Telian ja valtioneuvoston kanslian yhteistyön koronakriisissä. ”Palvelun käyttö valtioneuvostossa ei voinut vaarantaa kenenkään oikeuksia eikä valtioneuvoston kanslia ollut menetellyt lainvastaisesti tai muuten virheellisesti ottaessaan käyttöön mobiililaitteiden paikkatietoa hyödyntävän palvelun”, oikeuskansleri perustelee ratkaisuaan.

Myös Tanskassa viranomaiset selvittivät huolellisesti Crowd Insights -palvelun lainmukaisuuden ennen sen käyttöönottoa. Aihepiiristä käydään laajaa, tarpeellista ja syvällistä keskustelua myös muualla Euroopassa, esimerkiksi Hollannissa tutkijat ovat avanneet keskustelun.

Viranomaisilla, medialla ja suurella yleisöllä valtava tiedon tarve

Crowd Insights -palvelun tiedot kerätään mobiiliverkon välitystiedoista automaattisella prosessilla, jossa tiedot anonymisoidaan, ryhmitellään ja laajennetaan markkinaosuustietoa hyödyntäen kattamaan koko väestö. Lopputuloksena on tilastotasoista tietoa väestöstä. Yksilöitä tai pieniä ryhmiä ei ole mahdollista tunnistaa.

Palvelun kattava anonymisoitu ja aggregoitu tilastotasoinen tieto vastaa koko maan kattaviin tarpeisiin – tarkimmalta ruututasolta karkeimmalle maakuntatasolle. Palvelulla on täysi maantieteellinen kattavuus myös Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Olemassa olevan palvelun avulla olemme pystyneet auttamaan viranomaisia näissä kaikissa maissa.

Koronaviruksen tartuntatavan takia nyt on tärkeää ymmärtää väkijoukkojen liikkumista ja sen muuttumista. Tätä tietotarvetta pystymme auttamaan kuvaamalla matkamäärien kehitystä, eli kuinka paljon matkoja tehdään esimerkiksi maakuntien välillä. Tyypillisesti me kaikki teemme useita matkoja päivän aikana – kotoa töihin, töissä mahdollisesti liikumme lounaalle, töistä harrastuksiin ja lopulta jälleen kotiin.

Koronakriisin aikana matkamäärät ovat vähentyneet merkittävästi, sillä suurelta osalta meistä on jäänyt kokonaan pois matkat sekä työpaikalle että harrastuksiin. Tämän muutoksen ymmärtämistä varten autamme useita eri toimijoita Pohjoismaissa – Norjassa Oslon hälytyskeskusta, Ruotsissa Folkhälsomyndighetenia, Tanskassa Statens Serum Institutia ja Suomessa valtioneuvoston kansliaa.

Yllä kuvattujen lisäksi autamme myös alueellisia toimijoita, kuten kuntia. Tarjoamme kunnille maksutta käyttöön Kaupungin elävyysindeksi -palvelun, jotta kunnilla on entistä parempi ymmärrys oman kuntansa ihmisvirroista.

Olemme myös auttaneet suomalaisia ja ruotsalaisia päämedioita ymmärtämään ja kertomaan muutoksista ihmisvirtojen liikkeissä. Helsingin kaupungille toimitimme tilastoja pääsiäisen liikkumisesta.

Myös yhteistyömme yliopistojen kanssa tuottaa yhteiskunnalle tärkeää tietoa. Tästä esimerkkinä Helsingin yliopiston Digital Geography Labin blogipostaus. Toimimme myös aktiivisena jäsenenä Suomen paikkatiedon asiantuntijaverkoston muodostamassa vapaaehtoisvoimin toimivassa KoronaGIS-ryhmässä. Ryhmä järjesti viime viikolla webinaarin, jossa jaoimme kokemuksia paikkatiedon hyödyntämisestä koronakriisin hallinnassa. Tarjoamme myös jatkuvasti päivittyvää tietoa suurelle yleisölle omilla verkkosivuillamme.

Mitä tapahtuu poikkeustilanteen jälkeen?

Poikkeustilanteen pakottamana olemme oppineet entistä paremmin laadukkaan ja vastuullisen tiedon tarpeen. Data on jo nyt ollut tärkeä osa päätöksentekoa, mutta jatkossa vieläkin tärkeämpää. Datan käytöstä tulee varmasti syntymään niin sanottu uusi normaali, jossa käytämme entistä enemmän jatkuvasti päivittyvää tietoa päätöksenteossa ja kehitämme toimintaamme perustuen mitattuihin tuloksiin.

Poikkeustilanteen myötä olemme myös käyneet entistä aktiivisempaa yhteiskunnallista keskustelua yksityisyydensuojasta ja sen merkityksestä. Koronakriisin jälkeisessäkin maailmassa on tärkeää ymmärtää, että dataan ja teknologiaan tulee suhtautua vastuullisesti. On kaikkien kannalta merkittävää, että kaikki toimijat ymmärtävät oman vastuunsa ja toimivat sen mukaan. Palveluiden osalta tämä johtaa entistäkin suurempaan panostukseen yksityisyydensuojaan. Samalla myös erilaisten jatkuvien palveluiden käyttö kasvaa, sillä niiden avulla pääsemme helposti tarkastelemaan jatkuvasti päivittyvää dataa.

Tiia Palvimo

Liiketoiminnan kehityspäällikkö

(kuva: Iiro Immonen)

 

Lisää samasta aiheesta

Lisää samalta aihealueelta

Medialle
Edellinen artikkeli
Matkamäärät laskivat Suomessa kolme prosenttia - Norjassa ja Tanskassa selvää kasvua liikkumisessa
Telian Liikkumisindeksi seuraa matkamäärien kehitystä Suomessa, Pohjoismaissa ja Virossa. Viime ...
Seuraava artikkeli
Suomalaisten matkamäärät kasvoivat viime viikolla 13 prosenttia
Telia julkaisee viikoittain liikkumisindeksiä, joka kertoo yhteiskunnan avautumisesta, kun ...