Kaikki artikkelit

Telian hybridimalli viitoittaa arjen työskentelyä sijainnista riippumatta

Telian hybridimalli viitoittaa arjen työskentelyä sijainnista riippumatta Telian hybridimalli viitoittaa arjen työskentelyä sijainnista riippumatta

Hybridimallin lähtökohtana on pitkälle viety joustavuus ja tiimien itse keskustelemat parhaat käytännöt. Yhteiset raamit mahdollistavat onnistumisen.

Telialla etätyöt ovat olleet arkea jo pitkään. Pandemia pakotti kuitenkin suurimman osan henkilöstöstä pysyvämmin etätöihin ja kulunut aika on antanut hyviä oppeja hybridimalliin. Olemme siirtyneet hybridityöskentelyyn, joka vaatii onnistuakseen selkeät raamit. Kaiken perustana on joustavuus, tiimien yhdessä keskustelemat käytännöt ja yksilön omat mahdollisuudet valintoihin.

Toimistot ovat jatkossakin kulttuurimme ja yhteisöllisyyden sydän. Hybridimalli ei määrittele toimistopäivien määrää viikkotasolla, mutta korostamme kasvokkain kohtaamisten merkitystä. Työskentelyn jakautuminen toimisto- ja etätyön välillä pohjautuu hybridityön periaatteisiin ja ohjeisiin sekä vuoropuheluun työntekijän, tiimin ja esihenkilön välillä. Tiimeillä ja yksilöillä on paras ymmärrys, mistä arjen työtä kannattaa kulloinkin tehdä. Alla Telian hybridityöskentelyn malli avattuna.

Hybridityön toimintatavat

Toimisto on kotipesämme
Toimistot ovat kulttuurimme ja yhteisöllisyyden sydän. Ne ovat erityisesti vuorovaikutuksen, yhteistyön ja luovuuden paikkoja. Säännöllisesti tapahtuvat ihmisten väliset erilaiset kohtaamiset, tapaamiset ja yhdessä olemiset ovat osa työyhteisömme arkea - kaikissa rooleissa ja rooleista riippumatta.

Kehitämme jatkuvasti parhaita käytäntöjä tiimeissä
Yksilöä ohjaavat tiimin yhteisesti keskustellut käytännöt, jotka noudattavat Telian hybridityön periaatteita ja ohjeistusta. Tiimeissä keskustellaan yhteisesti parhaista työnteon tavoista sekä raameista toimistoilla ja muissa sopivissa paikoissa työskentelyyn. 
 
Milloin olemme yhdessä? Tehtävistä riippuvaiset toimintamallit
Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vahvistavissa sekä luovuutta vaativissa tehtävissä suosimme ensisijaisesti fyysistä läsnäoloa ja kasvokkain kohtaamisia esimerkiksi toimistolla. Näitä tilanteita ja tehtäviä on monia, esimerkiksi:

  • Luova yhteistyö: luovuutta vaativat workshopit, koulutukset ja tapaamiset.  
  • Uuden äärellä: kick-off-tilaisuudet (esim. uuden projektin käynnistyessä) ja uuden henkilön perehdyttäminen
  • Yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä vahvistavat kokoontumiset: tiimipäivät, juhlistamiset (esim. projektin päätteeksi) ja asiakastapaamiset tai -tilaisuudet
  • Hyvinvointiin ja kehittymiseen liittyvät kohtaamiset: palautekeskustelut, kasvu- ja kehityskeskustelut, tavoitekeskustelut, sekä oppimis- ja valmennustilaisuudet

Joustavuus on tullut jäädäkseen
Haluamme jatkossakin mahdollistaa toimistotyön rinnalla töiden tekemisen esimerkiksi kotitoimistolta. Työntekijän tulee valita työympäristö niin, että se tukee työskentelyä tarkoituksenmukaisesti ja yhteydet ovat riittävät videokokouksia varten. Yllä kuvatut periaatteet ja ohjeet auttavat tarkoituksenmukaisen työskentelyn valinnassa.

Valintoja ja toimintaa ohjaavat periaatteet

Tuloksellisuus – työn tulee ohjata ja tukea yksilön, tiimin ja työyhteisön tuloksellisuutta ja onnistumista.

Yhteistyö ja yhteisöllisyys – työn tulee edistää vahvasti yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä yli rajojen.

Hyvinvointi – työn tulee tukea ja mahdollistaa yksilön ja työyhteisön hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Lisää samasta aiheesta

Lisää samalta aihealueelta

Ura Telialla Arvot ja kulttuuri
Edellinen artikkeli
Future Leaders 2021 – kun opinmatka tulee risteyskohtaan
Huhtikuussa käynnistynyt Telian henkilöstölle suunnattu Future Leaders -mentorointiohjelma lähestyy ...
Seuraava artikkeli
Telia Finlandin sertifioinnit laajenevat uusiin toimintoihin – ”Nyt koko Telia ONE -perheemme on sertifioitu yhteisesti”
Kiwa Inspecta teki toukokuun lopulla Telia Finlandin sertifioitujen johtamisjärjestelmien ...