Laajakaista

Laajakaistapalvelut ilman suuria laite- tai verkkoinvestointeja.

Telian verkko kattaa maantieteellisesti yli puolet Suomesta, joka tarkoittaa yhteensä puolta miljoonaa laajakaistayhteyttä. ODSL Ethernet -tuotteellamme voit vuokrata laajakaistaportteja omistamistamme laitteista. Voit siis tarjota laajakaistapalveluita loppuasiakkaillesi ilman suuria laite- ja verkkoinvestointeja säännösteltyjen verkkotuotteiden periaatteiden mukaisesti. Yhdistämällä verkkosi meidän verkkoomme valokaapeliyhteydellä voit saada yhteyden paikallisiin tilaajaliittymiin kaikkialla Suomessa.

 

Lisätietoa palvelusta

ODSL Ethernet

xDSL Ethernet -tuote tuo Ethernet-verkon kautta rajapinnan Telian DSL-verkon ja toisen operaattorin välille. Operaattorituote rajoittuu xDSL-liittymärajapintaan, joka sisältää DSLAM-liitännän. Tilaajajohto ja asiakaspäätelaite eivät kuulu toimitukseen.

Vaihtotilaus ja valtuutettu irtisanominen

Telialle tehtävän kuluttajalaajakaistaliittymän vaihtotilauskyselyn tai valtuutetun irtisanomisen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • liittymäsopimuksen haltija
  • liittymän kytkentäosoite
  • irtikytkentäpäivä

Lisäksi on suositeltavaa välittää liittymän yhteystunniste (liittymänumero), joka näkyy asiakkaan laskussa.

Vaihtotilauksessa tulee olla näiden tietojen lisäksi VO-yhteystunnus.

Vaihtotilauksia ja valtuutettuja irtisanomisia voivat tehdä vain ne operaattorit, jotka vastavuoroisesti soveltavat Viestintäviraston suosittelemia ohjeita ja käytäntöjä.

Operaattorit voivat tehdä vaihtotilauksia ja valtuutettuja irtisanomisia Telian tarjoaman tilausjärjestelmän kautta.

Hinnoittelu

Lisätietoa hinnastoista

Hinnastoja noudatetaan teleyrityksiin, jotka hallitsevat televerkkoaan ja jotka ovat tehneet liikenneministeriön edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten verkko- tai teleyritystunnuksia ja/tai tilaajanumeroita tilaajien liittämiseksi televerkkoonsa.

Liikennetuotteiden ja matkaviestinverkon tuotteiden osalta hinnastojen noudattaminen edellyttää lisäksi televerkkojen ja telepalvelujen yhteenliittämissopimusta Telia Finland Oyj:n kanssa tai liittymistä TF:n teleoperaattoripalvelujen käyttäjäksi yhteenliittämissopimussuhteessa TF:n kanssa olevan teleyrityksen televerkon kautta.