Liityntäverkko

Vuokraa tilaajayhteyksiä, rinnakkaisyhteyksiä ja kiinteitä yhteyksiä liityntäverkoista.

Telian verkko kattaa maantieteellisesti yli 70 % Suomesta. Vuokraamme omistamistamme liityntäverkoista tilaajayhteyksiä, rinnakkaisyhteyksiä sekä kiinteitä yhteyksiä. Voimme toimittaa palvelualueemme sisällä 2- tai 4-johtimisia kuparitilaajayhteyksiä sekä optisia tilaajayhteyksiä saatavuuden puitteissa. Liityntäverkko muodostuu Telian laitetilan ristikytkentäpisteen (esim. paikalliskeskuksen) tai keskittimen ristikytkentätelineen ja asiakaskiinteistön yleisen televerkon liitäntäpisteen välisestä verkosta.

Lisätietoa palvelusta

Vaihtotilaus ja valtuutettu irtisanominen

Telialle tehtävän kuluttajalaajakaistaliittymän vaihtotilauskyselyn tai valtuutetun irtisanomisen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • liittymäsopimuksen haltija
  • liittymän kytkentäosoite
  • irtikytkentäpäivä

Lisäksi on suositeltavaa välittää liittymän yhteystunniste (liittymänumero), joka näkyy asiakkaan laskussa.

Vaihtotilauksessa tulee olla näiden tietojen lisäksi VO-yhteystunnus.

Vaihtotilauksia ja valtuutettuja irtisanomisia voivat tehdä vain ne operaattorit, jotka vastavuoroisesti soveltavat Viestintäviraston suosittelemia ohjeita ja käytäntöjä.

Operaattorit voivat tehdä vaihtotilauksia ja valtuutettuja irtisanomisia Telian tarjoaman tilausjärjestelmän kautta.

Hinnoittelu

Hinnasto (pdf) 28.2.2023 asti voimassa

Hinnasto (pdf) 1.3.2023 alkaen

Lisätietoa hinnastoista

Hinnastoja noudatetaan teleyrityksiin, jotka hallitsevat televerkkoaan ja jotka ovat tehneet liikenneministeriön edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten verkko- tai teleyritystunnuksia ja/tai tilaajanumeroita tilaajien liittämiseksi televerkkoonsa.

Liikennetuotteiden ja matkaviestinverkon tuotteiden osalta hinnastojen noudattaminen edellyttää lisäksi televerkkojen ja telepalvelujen yhteenliittämissopimusta Telia Finland Oyj:n kanssa tai liittymistä Telian teleoperaattoripalvelujen käyttäjäksi yhteenliittämissopimussuhteessa Telian kanssa olevan teleyrityksen televerkon kautta.

Telian KPI-luvut

Taulukosta näet Traficomin Telian KPI-luvut ajalta 1.1.-30.6.2023.

Toimitusvarmuus

 

Laajakaista (Telia verkko-operaattori)

97,40 %

Tilaajayhteydet (Telia verkko-operaattori)

100 %

Viankorjausaika, mediaani

 

Laajakaista (Telia verkko-operaattori)

22,6 h

Tilaajayhteydet (Telia verkko-operaattori)

96,5 h

Laajakaista (palveluoperaattori)

22,0 h

Vikatiheys/1 000 liittymää

 

Laajakaista (Telia verkko-operaattori)

5,3

Tilaajayhteydet (Telia verkko-operaattori)

1,4