Verkkomme Suomessa

Maan kattava varma ja luotettava runkoverkko.

Operoimme maan kattavaa runkoverkkoa ja tarjoamme sekä runkoverkon palveluja että alue- ja liityntäverkkopalveluja. Verkkojemme kattavuus, skaalautuvuus, käytettävyys ja luotettavuus ovat erittäin korkeaa tasoa ja alansa huippuluokkaa.

 

Varma ja valvottu

Erillinen, kahdennettu verkonhallintaverkko lisää entisestään verkkojen käytettävyyttä sekä luotettavuutta ja nopeuttaa viankorjausta. Verkonvalvonta seuraa verkkojen toimivuutta 24/7/365.

Keskity omaan liiketoimintaasi

Vastaamme puolestasi verkkojen toimivuudesta, jotta voit keskittyä rauhassa omaan liiketoimintaasi.

Palvelut tarpeiden mukaan

Palveluihimme on saatavilla useita palvelutasoluokituksia (SLA), jotka kattavat erilaiset laatu- ja käytettävyysvaatimukset. Kapasiteettia voimme tarjota tarpeiden mukaan aina 100 Gbit/s saakka.

Lisätietoja

Lisätietoja verkoistamme

Valtakunnallisen DWDM-runkoverkon solmut sijaitsevat 18:lla kysynnän kannalta keskeisimmällä paikkakunnalla ja kattavat siis koko Suomen. Yhteydet on toteutettu kahdennetuilla, toisistaan erillisillä kuitukaapeleilla ja kahdennetuilla solmujen laitteistoilla. Erilleen sijoitetut laitetilat ja solmujen laitteet takaavat mahdollisimman pienen haavoittuvuuden. IP-verkon rakenne on vastaavanlainen kahdennetuilla fyysisillä yhteyksillä ja laitteilla toteutettuna.

Ethernet-verkot ovat suurimmaksi osaksi rengasrakenteisia, jolloin luotettavuus on erinomainen. Ethernet-verkko jakautuu 13 alueverkkoon, jotka on liitetty toisiinsa IP-runkoverkolla. Reititys tapahtuu automaattisesti, mikä lisää käytettävyyttä ja asiakasyhteyksien luotettavuutta. IP-verkkojen kuormitusta ja käyttöastetta seurataan reaaliaikaisesti.

Varsinaiseen tuotantoverkkoon runsaalla sadalla paikkakunnalla Suomessa liitetty verkonhallintaverkko on toteutettu kahdennetuilla rengasrakenteisilla yhteyksillä ja kahdennetuilla laitteistoilla, jotka ovat toisistaan fyysisesti erillään. Tällä tavoin rakennetun hallintaverkon laatu ja käytettävyys ovat erinomaisia ja verkon ylläpito onnistuu nopeasti.

Verkonhallintaverkko on siis erillinen, muista tekniikoista ja järjestelmistä riippumaton hallintaverkko, jonka kautta laitteet ovat valvottavissa ja etähallittavissa. Erillinen verkonhallintaverkko nopeuttaa vian paikantamista ja korjausta, ja sen avulla saadaan tuotantoverkkojen kokonaisluotettavuus ja käytettävyys nostettua erittäin korkealle tasolle.