Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa saat evästeitä koskevasta tietosuojaselosteesta. Lue lisää

Takaisin

Telia Talous -toimittajaportaalin ohje

In English below

Telia talous -toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin tuotantoympäristön käyttöliittymä sijaitsee osoitteessa https://www.laskuhotelli.fi/portaali

Toimittajan on ensimmäisellä kirjautumiskerralla syötettävä ja myöhemmin ylläpidettävä omat perustietonsa Asetukset-näkymässä.

Laskun luominen

Klikkaa Luo uusi lasku -painiketta Laskut -etusivulla.

Pakolliset kentät on merkitty laskulomakkeelle punaisella tähdellä. Laskun luominen ei ole mahdollista, mikäli pakollisia kenttiä ei ole täytetty tai syötetty tieto on muodoltaan virheellinen. Näytön yläosassa oleva Luo pdf-lasku -painike muuttuu aktiiviseksi vasta, kun pakolliset tiedot on annettu.

Laskulomakkeen alaosassa määritellään laskutettavat tuotteet tai palvelut ja niiden hinnat. Uusien tyhjien laskurivien lisääminen tapahtuu Lisää rivi uusi -painikkeella. Laskurivin voi poistaa rivin oikealla puolella näkyvällä Poista rivi -painikkeella.  
 
Laskurivikohtaiset lisätiedot on mahdollista lisätä käyttämällä laskurivin oikealla puolella näkyvää Näytä rivin lisätiedot -painiketta. Jos laskuriville on lisätty lisätietoja, niin lehtiön päällä näkyy merkki.

Liitteen lisääminen laskulle

Lasku voi sisältää yhden pdf-liitteen, joka tullaan liittämään laskun loppuun ja toimittamaan sellaisenaan laskun vastaanottajalle. Pdf-liitteessä voi olla useita sivuja. Liitteen maksimikoko on 2 MB. Liite lisätään laskulle tietojen syöttövaiheessa Lisää PDF liite -painikkeella. Muut tiedostomuodot eivät ole sallittuja.

Laskun lähettäminen

Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty laskulle ja tietojen oikeellisuus on tarkistettu, voi käyttäjä lähettää laskun painamalla Lähetä -painiketta. Käyttäjä voi myös valita esikatsele PDF muodossa/Tallenna lasku malliksi tai Tallenna muutokset

Lähetyksen jälkeen lasku siirtyy CGI:n verkkolaskualustalle prosessoitavaksi ja eteenpäin toimitettavaksi. Laskun voi sen jälkeen avata tarkastelua varten. Lataa PDF muodossa -linkistä laskun saa avattua pdf-tiedostoksi.

Telia Talous – Vendor Portal – Quick guide for Vendors

The user interface for the vendor portal is located at https://www.laskuhotelli.fi/portaali

The Vendor must enter and maintain his / her own basic data in the Settings view at the first login.

Creating a new invoice

Click the Create New Invoice button on the Invoices front page.

Required fields are marked with a red star on the billing form. Creating an invoice is not possible if the mandatory fields are not filled or the entered information is in invalid form. At the top of the screen, the Create PDF Invoice button becomes active only after the required information has been provided.

The lower part of the billing form defines the products or services to be invoiced and their prices. Adding new empty counters is done with the Add new row button. A row can be removed by using the Delete row button on the right side of the row.
 
Additional row information ca be added by using the Tab button located on the right side of the row. If more information is added to the counting line, a character appears on the top of the tab.

Adding an attachment to an invoice

The invoice can contain one PDF attachment that will be attached to the end of the invoice and is delivered to the recipient as such. The pdf attachment can have multiple pages. The maximum size of the attachment is 2MB.  The attachment is added to the invoice in the data entry step with the Add pdf attachment button. Other file formats are not allowed.

Sending invoice

Once all required information has been entered into the invoice and the data has been verified, the user can send an invoice by pressing the Send button. The service creates a pdf file and opens it to the user for preview. 

User may choose also Preview as pdf/Save as template or Save as draft.

After sending, the invoice will be transferred to CGI's e-invoice platform for processing and forwarding. User may open invoice. Pressing Download as PDF invoice may be opened as a pdf file.