Telia Smart Familyn tietosuojaseloste

4.7.2019

 

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Telia Smart Family -palvelussa. Tämän selosteen lisäksi henkilötietojen käsittelemiseen sovelletaan soveltuvin osin Telia Finland Oyj:n tietosuojalausuntoa.

Tämä Tietosuojaseloste kattaa kaikki Telia Smart Family -palvelun osat (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”). Palveluita tarjotaan nettiyhteyden kautta eri mobiililaitteissa toimivalla sovelluksella.

1. Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Kun käytät Palveluitamme, voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, jotka on kerätty seuraavista lähteistä:

 1. Suoraan sinulta itseltäsi, kun rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluun tai käytät Palvelua tai muutoin asioit kanssamme. Keräämme tietojasi siten esimerkiksi kun rekisteröidyt ja kirjaudut sovellukseen tai käytät sovellusta, olet meihin yhteydessä tai kun tilaat uutiskirjeemme tai osallistut arvontaan.
 2. Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä.
 3. Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistasi, joita käytämme suoramarkkinoinnin kohdentamiseen.
 4. Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä, Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-kieltorekisteristä, Suomen Asiakastiedolta, Fonectalta, Allerilta ja Futusomelta.

Sinun ei tarvitse luovuttaa henkilötietojasi Telialle, mutta kaikkien Palveluiden toimittaminen ei välttämättä ole mahdollista ilman henkilötietoja. Palvelun käyttöönotto ja käyttäminen edellyttävät tiettyjen henkilötietojen antamista.

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta?

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Käyttäjän nimi ja puhelinnumero, syötetään rekisteröitymisen yhteydessä
 • Käyttäjän profiilikuva
 • Sijaintitieto GPS-paikannuksen avulla:
  • Koti (GPS-sijainnin koordinaatit), käyttäjä asettaa itse sovelluksessa
  • Käyttäjä (puhelimesta saatava GPS-sijainti)
  • Aikaleima määritettyyn sijaintiin saapumisesta tai sieltä poistumisesta
 • Viestit, kommentit ja reaktiot viestiseinällä
 • Lokitiedot
 • Perhe tai perheet, joihin käyttäjä on liittynyt sekä perheen nimi
 • Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot
 • Telian järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot

Telia käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Telia pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

3. Telia Smart Family -palvelun rakenne ja pääominaisuudet

Telia Smart Family on perheiden käyttöön luotu palvelu, joka tekee arjesta helpompaa ja huolettomampaa.

Sovellus ilmoittaa, kun perheenjäsenet saapuvat tai lähtevät kodista. Näin ollen esimerkiksi vanhempien ei tarvitse huolehtia, milloin lapset tulevat kotiin. Lisäksi sovellus tarjoaa luontevan paikan perheen viestinnälle – se on kuin perheen oma viestiseinä.

Sovelluksen käyttöön ottaminen ja käyttäminen edellyttävät rekisteröitymistä, jonka yhteydessä käyttäjä syöttää puhelinnumeron. Käsittelemme sovelluksen käyttötietoja numerokohtaisesti.

Kuka näkee perheen seinälle lähetetyt viestit, kommentit ja reaktiot?

 • Vain perheenjäsenet ja muut sovelluksen perheeseen lisätyt jäsenet näkevät, mitä viestejä, kommentteja ja reaktioita on lähetetty seinälle. Telia ei käsittele viestintää koskevia tietoja muihin tarkoituksiin kuin on tarpeellista Palvelun toimittamista varten.

Miten luon perheen tai liityn perheeseen?

 • Jokainen käyttäjä voi luoda useita perheitä tai saada kutsun toiseen perheeseen. Perheen pääkäyttäjä voi kutsua ja poistaa jäseniä perheestä.

Ovatko viestit ja viestiliikenne salattuja?

 • Kyllä, kaikki viestit ja viestiliikenne on salattu.

Voinko poistaa lähetettyjä viestejä?

 • Kyllä, voit halutessasi poistaa lähettämäsi viestit, kommentit ja reaktiot. Pääkäyttäjät voivat poistaa myös muiden käyttäjien viestejä, kommentteja ja reaktioita.

Mihin puhelimen sijaintitietoa käytetään?

 • Sovelluksessa voi asettaa kodille GPS-sijainnin. Kun käyttäjä hänen päätelaitteestaan saatavan GPS-sijainnin mukaan saapuu tähän sijaintiin tai poistuu tästä sijainnista, sovellus ilmoittaa tästä perheeseen liitetyille muille käyttäjille. Päätelaitteesta saatavaa sijaintitietoa käytetään määrittämään, onko käyttäjä tässä sijainnissa vai ei. Puhelin vertaa käyttäjän sovellukseen tallentamaa kodin GPS-sijaintia puhelimen GPS-sijaintiin, ja vertailu tehdään puhelimessa. Tehdystä vertailusta tallentuu myös aikaleima. Ainoastaan perheeseen lisätyt jäsenet näkevät, ketkä perheessä ovat kotona tai poissa kotoa. Muuta tietoa käyttäjän sijainnista ei jaeta tai käsitellä.

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Telia käsittelee Telia Smart Family -palveluun liittyviä henkilötietoja pääasiassa sopimuksen täytäntöönpanon ja oikeutetun edun perusteella.

Sopimussuhteen perusteella ja palveluiden tuottamiseksi

Telia käsittelee henkilötietojasi palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakassuhteiden hallinta, esim. Telia-yhtiöiden ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvan asiakassuhteen hallinnointi.
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, esim. Telian kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisten palveluiden tuottaminen ja toimittaminen sekä Palveluun liittyvä asiakaspalvelu.
 • Ongelmien ratkaisu ja vikatilanteiden selvittäminen, esim. palvelussa mahdollisesti ilmenevien vikojen tai puutteiden korjaaminen sekä Telia Smart Family -palvelun laadun varmistus.
 • Palveluiden toimittaminen, esim. Telian kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisten palveluiden tuottaminen ja toimittaminen sekä verkkosisältöpalveluiden tarjoaminen.

Oikeutetun edun perusteella

Telialla on oikeus käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakaspalveluun, esim. Telia Smart Family -palveluihin ja tuotteisiin liittyvä yleinen asiakaspalvelu sekä parempien palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen.
 • Palvelun kehittäminen, esim. sovelluksen käytön analysointi asiakastarpeiden ymmärtämiseksi ja Telia Smart Family -palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi.

Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi

Telia voi käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit antaa suostumuksesi mm. siihen, että:

 • kuvasi näytetään sovelluksen profiilinäkymässäsi muille samassa perheessä oleville käyttäjille;
 • voimme lähettää sinulle sähköistä suoramarkkinointia;
 • Telia Smart Family -sovellus voi lähettää sinulle push-notifikaatioita esimerkiksi perheenjäsenten uusista viesteistä tai saapumisesta kotiin;
 • laitteesta saatavissa olevaa sijaintitietoa käytetään esimerkiksi kotiin tai muuhun määritettyyn sijaintiin saapumisesta tai sieltä lähtemisestä ilmoittamiseen;
 • Telia Smart Family -sovellus hakee käyttäjän puhelimeen tallennetuista yhteystiedoista sen henkilön tiedot, jonka käyttäjä haluaa lisätä perheeseensä; ja
 • Telia Smart Family -sovellus voi käyttää kameraa ja puhelimen kuvia, jotta pystyt lisäämään kuvia perheen seinälle.

Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

Telia voi lisäksi yhdistellä ja muutoin käsitellä henkilötietojasi sellaiseen muotoon, jossa ne eivät ole enää liitettävissä sinuun henkilönä.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa käsittelemme vain käsittelyn tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja otamme yksityisyyden suojan huomioon. Telia käyttää henkilötietojasi vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

5. Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Henkilötietojesi turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Telia tekee jatkuvasti töitä sen asiakkaiden etujen turvaamiseksi. Tietoturvamme kattaa henkilöstön, tietojen, IT-infrastruktuurin, sisäisten ja julkisten verkkojen sekä toimitilojen ja teknisten tilojen suojaamisen. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaan.

Tietoturva ja asiakkaiden tietojen riittävä suojaaminen ovat meille keskeisiä asioita. Pyrimme toteuttamaan riittävän tietosuojan tason takaavat turvatoimet sekä havaitsemaan ja estämään henkilötietojen luvattoman käytön.

Turvallisuustyössämme otetaan lainsäädännön, säännösten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti huomioon riskitaso, liikearvo, käytettävissä oleva teknologia, haavoittuvuudet ja uhat.

6. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa.

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille:

 • Muiden Telia Companyyn kuuluville yhtiöille lainsäädännön puitteissa. Konserniyhtiömme voivat käyttää tietojasi tässä asiakirjassa esitettyihin tarkoituksiin, kuten niiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.
 • Alihankkijoillemme eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Telian puolesta. Näihin käsittelijöihin lukeutuu sekä alihankkijoita, joilta Telia on ostanut tietojenkäsittelypalveluita että Telia Smart Family -palveluiden tarjoamiseen liittyviä alihankkijoita, esim. tuki- ja analyysipalveluiden tarjoajia. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin Telian kanssa sovitun palvelun tuottamiseen. Suoritamme asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alihankkijat noudattavat tätä Tietosuojaselostetta.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Tämä Tietosuojaseloste ei kata muiden yhtiöiden sovelluksia, palveluita tai verkkosivustoja, vaikka niiden käyttö tapahtuisi Telian verkon tai palveluiden kautta. Ulkoisen palveluntarjoajan palvelussa kerätään ja käsitellään henkilötietoja kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Suosittelemme tutustumaan kunkin palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin.

Voimme lisäksi luovuttaa tietojasi:

 • Oikeustoimien tai viranomaisen pyynnön johdosta lainsäädännön tai oikeuden päätöksen mukaisesti tai oikeustoimiin tai muuhun oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen.
 • Toimivaltaisille viranomaisille lain velvoittaessa tai salliessa ja ennalta määritettyjen prosessien mukaisesti.
 • Liikkeenluovutuksen yhteydessä, kuten fuusioon, yrityskauppaan, omaisuuden myyntiin tai palveluiden siirtoon toiselle yritykselle liittyen.

Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin tässä Tietosuojaselosteessa tai Telian Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään toistaiseksi. Mikäli haluat lopettaa sovelluksen käyttämisen ja poistaa henkilötietosi, voit toimittaa meille asiaa koskevan pyynnön ja poistamme tiedot käsiteltyämme pyyntösi. Voit poistaa viestiseinälle lähettämäsi viestit, kommentit ja reaktiot sovelluksessa milloin tahansa. Lisäksi myös pääkäyttäjä voi poistaa viestiseinälle lähetettyjä viestejä, kommentteja ja reaktioita.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Suostumuksen nojalla käsiteltävät tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, mikäli suostumus perutaan, eikä tiedoille ole ollut muuta käsittelyperustetta.

8. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö

Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden käyttämisestä kerrotaan evästeitä koskevassa tietosuojaselosteessamme.

9. Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Rekisteröidyn oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Telian oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Telia voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Telian pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuksi, esim. kun peruutat suostumuksesi tai olet vastustanut oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä ja pyyntösi on hyväksytty.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10. Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Rekisteröityjen oikeuksia koskevissa asioissa voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy-smartfamily@teliacompany.com tai olla yhteydessä postitse tai puhelimitse käyttämällä alla olevia yhteystietoja. Yksilöithän viestissäsi Telia Smart Family -palveluun liitetyn puhelinnumerosi, jota asiasi koskee.

Rekisterinpitäjä

Telia Finland Oyj
Pasilan asema-aukio 1, Helsinki
PL 106 00051 TELIA
Y-tunnus 1475607-9

Valtakunnallinen vaihdenumero 020401 (Ulkomailta soitettaessa +358 20401)
Asiakaspalvelu ja puhelin 020 690 400

Tietosuojavastaava: tietosuoja-telia@teliacompany.com

Jos epäilet, ettei Telia ole noudattanut tätä Tietosuojaselostetta tai sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä Telialle valituksen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Toimintamme, palveluidemme ja tuotteidemme kehitys voi edellyttää muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen. Löydät sen uusimman version verkkosivuiltamme ja Telia Smart Family -sovelluksesta. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista sovelluksen kautta ja julkaisemalla päivitetyn Tietosuojaselosteen verkkosivuillamme.