Telia Liigavahti-palvelun tietosuojaseloste

25.9.2018

Tämä tietosuojaseloste koskee Telia Liigavahti-palvelua ja täydentää Telian tietosuojalausuntoa. Telia Liigavahti on Telia Finland Oyj:n (jäljempänä ”Telia”) tarjoama ilmainen palvelu, joka sisältää mobiililaitteessa toimivan mobiilisovelluksen (jäljempänä ”sovellus”) ja siihen liittyvät verkkosisällöt. 

Me Telialla olemme tietoisia tietosuojan merkityksestä asiakkaillemme sekä kunnioitamme ja suojelemme heidän yksityisyyttään. Asiakkaamme uskovat henkilötietonsa käsiimme, ja on meidän vastuullamme olla joka päivä tämän luottamuksen arvoisia.

Laadimme tämän Liigavahti-palvelun tietosuojaselosteen:

 • Osoittamaan, että Telia on sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä,
 • kertomaan, kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme asiakkaidemme henkilötietoja ja 
 • kertomaan asiakkaillemme heidän oikeuksistaan.

Käsittelemme henkilötietoja Suomen lainsäädännön ja pakottavien säädösten, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Telian tietosuojalausunto on luettavissa osoitteessa telia.fi/tietosuoja.

1. Rekisterinpitäjä

Telia Finland toimii henkilötietojesi rekisterinpitäjänä, kun käytät Liigavahti-palvelua.

Telia Finland Oyj
Pasilan asema-aukio 1, Helsinki
PL 106 00051 TELIA
Y-tunnus 1475607-9

Valtakunnallinen vaihdenumero 020401 (Ulkomailta soitettaessa +358 20401)
Tietosuojavastaava: tietosuoja-telia@teliacompany.com
Puhelin: 020401 (Ulkomailta soitettaessa +358 20401) ja
Asiakaspalvelu ja puhelin 020 690 400

2. Liigavahti-palvelu

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Liigavahti-palvelun osat (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”). Palveluita tarjotaan nettiyhteyden kautta eri mobiililaitteissa toimivalla sovelluksella tai nettiselaimella. 

3. Henkilötietojen kerääminen

Tarjotessamme Palveluita voimme kerätä sinua koskevia henkilötietoja seuraavista lähteistä:
Suoraan sinulta itseltäsi, esim. viestinnän tai tilausten yhteydessä, kuten tilatessasi uutiskirjeen, osallistuessasi arvontaan, käyttäessäsi tai ostaessasi Palveluitamme, ottaessasi käyttöön rekisteröitymisen edellyttäviä toiminnallisuuksia taikka kun valitset suosikkijoukkueesi ja teet muita valintoja tai asetuksia. 

 • Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä, esimerkiksi kun katselet sisältöjä sovelluksessa.
 • Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistasi, joita käytämme suoramarkkinoinnin kohdentamiseen.
 • Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä, Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-kieltorekisteristä, Suomen Asiakastiedolta, Fonectalta, Allerilta, Futusomelta.

Sinun ei tarvitse luovuttaa henkilötietojasi Telialle, mutta kaikkien Palveluiden toimittaminen ei välttämättä ole mahdollista ilman henkilötietoja. Palvelun käyttöönotto ja käyttäminen edellyttävät tiettyjen henkilötietojen antamista.

Liigavahti-palvelua ei ole erityisesti kohdistettu tai tarjota erityisesti lapsille. Siksi lapsen Liigavahti-palveluiden käytön asianmukainen valvonta ja tarkkailu on lapsen huoltajan tai vanhemman vastuulla.

4. Liigavahti-palvelun rakenne ja pääominaisuudet

Sovelluksen kautta voit katsoa lyhytvideoita Liiga-otteluiden tapahtumista ja seurata Liigan tuloksia, tapahtumia, taulukoita ym. sisältöjä sekä osallistua Telian järjestämin arvontoihin, kilpailuihin ja tapahtumiin. 

Sovelluksen käyttöön ottaminen ja peruskäyttö eivät edellytä rekisteröitymistä, eikä kerättäviä käyttötietoja yhdistetä tiettyyn henkilöön tai mahdollisen muuhun Telian asiakkuuteesi. Käsittelemme sovelluksen käyttötietoja päätelaitekohtaisesti, siten, ettei päätelaitteen mahdollisten eri käyttäjien tietoja voi erotella toisistaan. Jos käyttäjiä on useita, käyttötietoja ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Päätelaitteen vaihtuessa ei käyttäjän tietoja voida yhdistää tai siirtää uudelle päätelaitteelle.

Liigavahti-palvelu voi sisältää seuraavia toiminnallisuuksia, joihin liittyen käsittelemme henkilötietojasi:

 • Suosikkijoukkueesi, käyttämiesi sisältöjen ja muiden valintojen mukaan räätälöidyt sisältönäkymät ja suositukset
 • Aiemmin tekemiesi sisältöreaktioiden näyttäminen yksittäin ja listattuna
 • Arvontaan osallistuminen, uutiskirjetilaus yms.
 • Rekisteröitymistä edellyttävien toiminnallisuuksien käyttöönottaminen
 • Telian ja kolmansien osapuolten kohdennetut mainokset sovelluksessa ja sen ulkopuolisissa palveluissa

Lisäksi käsittelemme seuraavia henkilötietoja Palvelun tekniseen ylläpitoon ja laadun varmistukseen liittyen:

 • Päätelaitteesi IP-osoitteen tallennus teknisiä lokeja varten
 • Päätelaitekohtaisen järjestelmätunnuksen tallennus teknisiä lokeja varten
 • Sovelluksen kaatumisen yhteydessä lähetettävien kaatumisraporttien tiedot laitteistostasi ja kaatumiseen johtaneista koodipaikoista

5. Henkilötietojen käyttö

Telia käsittelee Liigavahti-palveluun liittyviä henkilötietoja pääasiassa sopimuksen täytäntöönpanon ja oikeutetun edun perusteella. 

Sopimussuhteen perusteella ja palveluiden tuottamiseksi

Telia käsittelee henkilötietojasi palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakassuhteiden hallinta, esim. Telia-yhtiöiden ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvan asiakassuhteen hallinnointi.
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, esim. Telian kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisten palveluiden tuottaminen ja toimittaminen.
 • Ongelmien ratkaisu ja vikatilanteiden selvittäminen, esim. palvelussa mahdollisesti ilmenevien vikojen tai puutteiden korjaaminen sekä Liigavahti-palvelun laadun varmistus.
 • Palveluiden toimittaminen, esim. Telian kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisten palveluiden tuottaminen ja toimittaminen sekä verkkosisältöpalveluiden tarjoaminen.

Oikeutetun edun perusteella

Telialla on oikeus käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Asiakaspalveluun, esim. Liigavahti -palveluihin ja tuotteisiin liittyvä asiakaspalvelu sekä parempien palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen
 • Yksilöllisempien palveluiden tarjoaminen ja sisältöjen suositteleminen katsomiesi sisältöjen ja muiden valintojesi perusteella
 • Omien sekä yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointi kuten suoramarkkinointi, markkinatutkimukset sekä asiakastyytyväisyyskyselyt. esim.  maksullisista Telia TV -tuotteista ja -palveluista tiedottaminen sekä niiden kohdennettu markkinointi
 • Palvelun kehittäminen, esim. sovelluksen käytön analysointi asiakastarpeiden ymmärtämiseksi ja Liigavahti -palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi
 • Tilastojen kokoaminen, esim. katsotuimpiin ja reagoiduimpiin sisältöihin perustuvien yleisten suositusten tarjoamiseksi ja muiden palveluihimme liittyvien tilastojen kokoamiseksi
 • Asiakassuhteen hoitaminen, esim. asiakassuhdetta tukevien muiden tietojenkäsittelytoimien toteuttaminen ja Telian sopimusvelvoitteiden hoitaminen sen sidosryhmiä kohtaan

Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi

Telia voi käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit esimerkiksi:

 • tehdä Liigavahti-sovelluksen kautta uutiskirjetilauksen ja antaa markkinointiluvan
 • antaa suostumuksesi siihen, että käsittelemme sijaintitietojasi kohdentaaksemme sinulle etuja, jotka ovat sinulle ajankohtaisia tai relevantteja, tai
 • antaa suostumuksesi kuvasi näyttämiseksi sovelluksen julkisessa profiilinäkymässäsi.

Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme sinulle, mitä henkilötietojen käsittelyä antamasi suostumus merkitsee ja miten voit peruuttaa suostumuksen.

Telia voi lisäksi yhdistellä ja muutoin käsitellä henkilötietojasi sellaiseen muotoon, jossa ne eivät ole enää liitettävissä sinuun henkilönä.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa käsittelemme vain käsittelyn tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja otamme yksityisyyden suojan huomioon. Telia käyttää henkilötietojasi vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

6. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojesi turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Telia tekee jatkuvasti töitä sen asiakkaiden etujen turvaamiseksi. Tietoturvamme kattaa henkilöstön, tietojen, IT-infrastruktuurin, sisäisten ja julkisten verkkojen sekä toimitilojen ja teknisten tilojen suojaamisen. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaan.

Tietoturva ja asiakkaiden tietojen riittävä suojaaminen ovat meille keskeisiä asioita. Pyrimme toteuttamaan riittävän tietosuojan tason takaavat turvatoimet sekä havaitsemaan ja estämään henkilötietojen luvattoman käytön.

Turvallisuustyössämme otetaan lainsäädännön, säännösten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti huomioon riskitaso, liikearvo, käytettävissä oleva teknologia, haavoittuvuudet ja uhat.

7. Kenelle luovutamme tietojasi?
Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin tässä Tietosuojaselosteessa tai Telian Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille:

Telia- yhtiöiden kanssa lainsäädännön puitteissa. Konserniyhtiömme voivat käyttää tietojasi tässä asiakirjassa esitettyihin tarkoituksiin, kuten niiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Alihankkijoidemme eli henkilötietojen käsittelijöiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja Telian puolesta. Näihin käsittelijöihin lukeutuu sekä alihankkijoita, joilta Telia on ostanut tietojenkäsittelypalveluita että Liigavahti-palveluiden tarjoamiseen liittyviä alihankkijoita, esim. tuki- ja analyysipalveluiden tarjoajia. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin Telian kanssa sovitun palvelun tuottamiseen. Suoritamme asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alihankkijat noudattavat tätä Tietosuojaselostetta.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Tämä tietosuojaseloste ei kata muiden yhtiöiden sovelluksia, palveluita tai verkkosivustoja, vaikka niiden käyttö tapahtuisi Telian verkon tai palveluiden kautta. Ulkoisen palveluntarjoajan palvelussa kerätään ja käsitellään henkilötietoja kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Suosittelemme tutustumaan kunkin palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin.

Voimme lisäksi luovuttaa tietojasi:

 • Oikeustoimien tai viranomaisen pyynnön johdosta lainsäädännön tai oikeuden päätöksen mukaisesti tai oikeustoimiin tai muuhun oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen.
 • Toimivaltaisille viranomaisille lain velvoittaessa tai salliessa ja ennalta määritettyjen prosessien mukaisesti.
 • Liikkeenluovutuksen yhteydessä, kuten fuusioon, yrityskauppaan, omaisuuden myyntiin tai palveluiden siirtoon toiselle yritykselle liittyen.

Voimme myös käsitellä anonymisoituja tietoja ja yhdisteltyjä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa yksilöitä. Näitä tietoja voidaan luovuttaa myös muihin tarkoituksiin ja kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä. 

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen tai reklamaatioiden puitteissa.

Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika on vähintään kolme vuotta ja maksimissaan kuusi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Yksittäisten tietotyyppien osalta säilytysajat voivat olla myös lyhempiä. Päätelaitteen IP-osoitetietoa säilytetään teknisessä lokissa Palvelun teknistä ylläpitoa ja vianhallintaa varten 30 päivää. 

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. 

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Suostumuksen nojalla käsiteltävät tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, mikäli suostumus perutaan, eikä tiedoille ole ollut muuta käsittelyperustetta. 

9. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö

Liigavahti-palvelussa käytetään evästeitä ja niitä vastaavia analyysi- ja seurantateknologioita (jäljempänä ”eväste”). Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Toiminnallisuus ja palvelun tarjoaminen: Nämä evästeet ovat tärkeitä palvelun toiminnan kannalta ja mahdollistavat sujuvan käyttäjäkokemuksen. Palveluun liittyvät järjestelmät tunnistavat päätelaitteesi evästeiden perusteella ja auttavat Palvelun virhetilanteiden havaitsemisessa. 

Palvelun kehittäminen ja käytön analysointi: Evästeiden käytön valvonta mahdollistaa Palveluiden toiminnan kehittämisen. Saamme evästeistä tietoa esimerkiksi Palveluidemme suosituimmista osioista ja voimme laatia niiden perusteella tilastoja palveluiden eri toiminnallisuuksien tehokkuuden arviointia varten.

Markkinoinnin kohdistaminen ja analysointi: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle käyttäjälle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi, luomalla erilaisia kohderyhmiä.

Kolmansien osapuolten palvelut, evästeet sekä yhteisöliitännäiset

Liigavahti-palvelussa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien (eli Telian ulkopuolisten) osapuolten verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä. Näihin Telian verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

Liigavahti-palvelussa voi myös olla kolmansien osapuolten evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joilla nämä toimijat keräävät tietoja tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tehdäkseen tilastoja ja analyysejä palveluiden käytöstä. Tällaisia tietoja voivat kerätä esimerkiksi erilaiset mainosverkot ja mainostajat sekä kävijäseurantaan tai  -mittaukseen liittyvien palveluiden tarjoajat. Nämä kolmannet osapuolet voivat hallinnoida evästeitään ja niillä kerättyjä tietoja aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Telia pyrkii sopimusjärjestelyin huolehtimaan siitä, että kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä toimialan itsesääntelyohjeistuksia.

Voimme lain sallimissa puitteissa yhdistellä evästeiden avulla saatuja tietoja käyttäjältä muissa yhteyksissä saatuihin tietoihin, kuten palvelun käyttötietoihin.

Telia Liigavahti-palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sovelluksiin, palveluihin ja verkkosivustoihin. Tällaiset kolmansien osapuolten palvelut ja sovellukset noudattavat kyseisen osapuolen tietosuojakäytäntöjä. Suosittelemme tutustumaan näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

10. Sinun oikeutesi

Rekisteröidyn oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa Telian oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Telia voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Telian pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuksi, esim. kun peruutat suostumuksesi tai olet vastustanut oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä ja pyyntösi on hyväksytty.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

11. Oikeuksien käyttäminen

Voit käyttää Liigavahti-palveluun liittyviä rekisteröidyn oikeuksia ja saada lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyen olemalla yhteydessä seuraaviin osoitteisiin:

Rekisterinpitäjä

Telia Finland Oyj
Pasilan asema-aukio 1, Helsinki
PL 106 00051 TELIA
Y-tunnus 1475607-9

Valtakunnallinen vaihdenumero 020401 (Ulkomailta soitettaessa +358 20401)
Tietosuojavastaava: tietosuoja-telia@teliacompany.com
Asiakaspalvelu ja puhelin 020 690 400

Jos epäilet, ettei Telia ole noudattanut tätä tietosuojaselostetta tai sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä Telialle valituksen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Toimintamme, palveluidemme ja tuotteidemme kehitys voi edellyttää muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen. Löydät sen uusimman version verkkosivuiltamme. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista sovelluksen kautta ja julkaisemalla päivitetyn Tietosuojaselosteen verkkosivuillamme.

13. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä edellä mainittuihin yhteystietoihin.