Monimuotoisuus arjessamme

Meillä jokaisella työntekijällä on yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Monimuotoinen ja osallistava kulttuuri

Toimimme monimuotoisuuden puolesta ja kunnioitamme jokaisen ainutlaatuisuutta riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta jokaisen ihmisen ainutlaatuiseksi tekevästä asiasta.

Olemme sitoutuneet monimuotoiseen ja osallistavaan työpaikkaan, missä jokainen työntekijä voi olla oma itsensä ja missä jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Monimuotoisuus ja osallistaminen rikastavat liiketoimintaamme ja yrityskulttuuriamme. Ne luovat dynamiikkaa toimintatapoihimme ja vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa ja edistävät innovointia tiimeissä. Uskomme, että monimuotoisuus ja osallistaminen tekevät työnteosta hauskempaa samalla kun ne tekevät Teliasta paremman yhtiön.

Yhdenvertaisuus on ihmisoikeuksien keskiössä. Olemme vahvasti sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista kohta 5 (SDG 5) edellyttää sukupuolten tasa-arvoa ja kohta 10 (SDG 10) eriarvoisuuden vähentämistä.

Monimuotoisuuden avaintekijät

Avainasemassa monimuotoisen ja osallistavan kulttuurimme rakentamisessa ovat:
Lue lisää

Olemme liittyneet paikallisiin Diversity Charter -sitoumuksiin Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa, Virossa ja Tanskassa. Diversity Charter -sitoumukset ovat osa Euroopan komission hanketta, jonka tavoitteena on kannustaa organisaatioita kehittämään ja toteuttamaan monimuotoisuutta ja osallistamista koskevia toimintaperiaatteita.

Allekirjoittamalla Diversity Charter -sitoumuksen organisaatio sitoutuu edistämään henkilöstönsä monimuotoisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Norjassa olemme monien suurten organisaatioiden tavoin liittyneet Diversity and Inclusion -verkostoon, jonka tarkoitus on keskinäinen oppiminen sukupuolten välisen tasapainon edistämiseksi.

Vastuu työntekijöistämme

Lue myös työstämme työyhteisön hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveyden eteen.

Lue lisää