Yli 80 % suomalaisvanhemmista huolestuneita perheensä digihyvinvoinnista

Peräti 83 prosenttia lapsiperheiden vanhemmista kokee, että perheessä käytetään liikaa aikaa puhelimilla, ilmenee Telian valtakunnallisesta digihyvinvointiselvityksestä. Aikuiset myöntävät itsekin räpläävänsä puhelintaan turhan usein, mutta huolestuneempia he ovat jälkikasvustansa.

Vain 19 % Telian digihyvinvointiselvitykseen vastanneista suomalaisvanhemmista kokee lastensa puhelimella viettämän ajan olevan sopivalla tasolla. Jopa 60 % pitää käyttöä liiallisena. Mitä vanhempia perheen lapset ovat, sitä enemmän asia aikuisten mieltä painaa. Jo 58 % alakouluikäisten lasten vanhemmista ajattelee lastensa olevan liikaa kännykällä. Teinien kohdalla luku on peräti 82 prosenttia. Miehet ovat lasten kännykän käytöstä huolestuneempia kuin naiset.

Oma kännykänkäyttö mietityttää eniten pienten lasten vanhempia

Lapsiperheissä naiset ajattelevat miehiä useammin käyttävänsä liikaa aikaa puhelimellaan. Oma suhde puhelimeen askarruttaa kuitenkin niin miehiä kuin naisia sitä enemmän, mitä nuorempia lapset ovat. Alle 6-vuotiaiden lasten vanhemmista jopa 70 % ajattelee käyttävänsä liikaa puhelinta, kun teini-ikäisten vanhemmista enää alle puolet.

Yleisimmin vanhemmat näkevät, että liikakäyttö vähentää perheen yhdessäoloa ja keskustelua. Neljännes kokee puhelimen tuijottamisen vievän aikaa muulta tekemiseltä. Myös päänsärky sekä unen ja keskittymiskyvyn puute nousevat esiin.

Suomalaisvanhemmista, joiden mielestä puhelinta käytetään perheessä liikaa, kaksi kolmesta on pyrkinyt rajoittamaan sen käyttöä. Yleisin tapa on asettaa aikarajoituksia. Vain 14 prosenttia mainitsee käyttäneensä keskustelua rajoittamisen keinona.

”Tiukoista aikarajoituksista syntyy helposti riitaa. Perheen arjen kannalta voi olla sujuvampaa, että sovitaan yhdessä, missä tilanteissa ja miten puhelinta on sopivaa käyttää ja milloin ei. Keskeistä on varmistaa, että lapsi saa riittävästi unta ja etteivät laitteet haittaa esimerkiksi koulutöihin keskittymistä”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Antti Järventaus.

Telian digihyvinvointiselvityksessä kysyttiin myös, kiinnostaisiko vanhempia mahdollisuus luoda perheen sisälle yhteisiä pelisääntöjä puhelimen käytölle tai seurata omaa sekä muiden perheenjäsenten viettämää aikaa puhelimella. Molemmat koettaisiin tarpeellisiksi.

”Suomalaiset selvästi kipuilevat digihyvinvoinnin kanssa. Telia haluaa kannustaa perheitä keskustelemaan aiheesta ja ottamaan lapset mukaan yhteisten pelisääntöjen rakentamiseen. Tuomme pian markkinoille ratkaisun, joka tarjoaa avaimia kaikille digihyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille”, Telia Finlandin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Heli Partanen lupaa.

Lisätietoja

Viestintä, Telia Finland
02040 54000
communications-fi@telia.fi

Telian digihyvinvointiselvitys:

Telian digihyvinvointikyselyn tavoitteena oli selvittää suomalaisten lapsiperheiden puhelimen käyttöä, sen mahdollisia haittoja sekä lapsiperheiden keinoja rajoittaa puhelimella vietettyä aikaa. Kyselyssä pyydettiin arviota sekä omasta että muiden samassa taloudessa asuvien henkilöiden (lapset, muut aikuiset) puhelimen käytöstä. Tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten Telia voisi edistää suomalaisten digihyvinvointia.

Tutkimusyritys Bilendin Telialle tekemän valtakunnallisen digihyvinvointiselvityksen kohderyhmänä olivat 18-74-vuotiaat suomalaiset, jotka asuvat samassa taloudessa alle 18-vuotiaiden lasten kanssa. Tiedonkeruu toteutettiin 13.-22. heinäkuuta 2018. Vastaajista 49 % oli miehiä ja 51% naisia. Vastaajia oli yhteensä 600.

Linkki selvityksen täällä

Kuvat