Telia kysyi lapsilta: Yli kolmannes lapsista koki viettävänsä liikaa aikaa netissä

2018-11-27 - Avainsanat

Telia kokosi kolmannen kerran yhteen lasten neuvoa-antavan paneelin seitsemässä maassa. Paneelin tulosten mukaan lapset näkevät pelien ja sovellusten tuovan paljon iloa ja yhteisöllisyyttä elämään ja jopa lohduttavan yksinäisinä hetkinä (56 % vastaajista). Yli kolmannes lapsista (38 %) koki samaan aikaan kuitenkin viettävänsä liikaa aikaa netissä ja sovelluksissa. Telian digihyvinvointia edistävään Telia Dot -liittymään tuotiin tänään kaksi uutta perheille suunnattua haastekokonaisuutta, joilla vastataan digiarjen tasapainon tarpeisiin.

Lasten mukaan internet on auttanut heitä saamaan uusia ystäviä (53 %). Lähes puolet (49 %) lapsista myös koki, että vanhemmat tukevat heidän online-harrastamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Vanhemmilta saa lasten mukaan arvokkaita tietoja esimerkiksi tietoturvasta ja emotionaalista tukea vaikeissa tilanteissa.

”Tulokset vahvistavat sitä, mitä olemme oppineet pitkän yhteistyömme kautta Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Lapset näkevät internetin ennen kaikkea positiivisena asiana, jossa kuitenkin pitää olla tarkkana tietoturvan ja netissä vietetyn ajan määrän suhteen. Lapset ja nuoret toivovat aikuisilta osallistumista ja tukea online-elämään”, kertoo Telia Finlandin yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen.

Yhteensä noin 770 11–12-vuotiasta lasta osallistui digihyvinvointia pohtivaan tehtävään. Suomesta osallistui 99 lasta. Tavoitteena oli kerätä lasten näkemyksiä digihyvinvoinnista ja siitä, miten lapset neuvoisivat ikätovereitaan sen edistämisessä. Keskustelujen tuloksia on hyödynnetty, kun Telia lisäsi digihyvinvointia edistävään Telia Dot -liittymäänsä uusia haastekokonaisuuksia. 

Telia Dot -liittymään uusi haastekokonaisuus lapsille ja aikuisille

Vastatakseen lasten ja huoltajien toiveisiin paremmasta tasapainosta digiarjessa Telia toi lokakuussa lanseerattuun digihyvinvointia edistävään Telia Dot -liittymäänsä kaksi uutta perheille suunnattua haastekokonaisuutta. Kokonaisuudet on toteutettu yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Ne sisältävät arviointi- ja digivuorovaikutustehtäviä ja edistävät tutustumista yhdessä niin lapsen kuin aikuisenkin arkeen digimaailmassa.

Telian aiemmin julkistamasta valtakunnallisesta digihyvinvointiselvityksestä ilmeni, että yli 80 % suomalaisvanhemmista oli huolestuneita perheensä digihyvinvoinnista ja 60 % lastensa puhelimellaan viettämästä ajasta. Selvityksen mukaan vain 14 prosenttia perheistä oli keskustellut puhelimen käytöstä yhdessä.

”Lapset oppivat digilaitteiden käytön hetkessä, mutta eivät automaattisesti sitä, miten netissä toimitaan turvallisesti. On aikuisten tehtävä opastaa lasta säätelemään digilaitteilla käytettyä aikaa. Lapset ja nuoret kaipaavat aikuista kertomaan mikä on sallittua ja mikä voi olla haitallista”, kertoo Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

”Tehtävämme on auttaa lapsia rakentamaan hyvinvointia edistävää suhdetta digilaitteisiin”, Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Antti Järventaus kertoo. ”Aikuisilla on tässä suuri vastuu. Lasten ja vanhempien luottamuksellinen suhde auttaa sääntöjen sopimisessa, mutta myös ongelmien ratkaisemisessa, jos sellaisia tulee.”

Lasten neuvoa-antava paneeli, eli Children’s Advisory Panel (CAP) on Telia Companyn aloite, jonka tarkoituksena on oppia ymmärtämään lasten verkkoelämää ja digitekniikan käyttöä lasten näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimus suoritetaan läheisessä yhteistyössä lastenoikeusjärjestöjen ja koulujen kanssa. Syksyllä 2018 toteutettu CAP oli järjestyksessä kolmas. Sen avulla haluttiin löytää vastauksia digihyvinvointiin ja siihen, miten lapset neuvoisivat ikätovereitaan sen edistämisessä. Apuna työssä käytettiin Plotagon-videosovellusta, jonka avulla lapset tekivät animaatiovideoita eri teemoista. Lue lisää: https://www.telia.fi/dam/jcr:a8227829-dda1-4e0e-823d-945b79ffd33b/CAP_Tulokset_2018.pdf

 

Lisätietoja:

Eija Pitkänen, yritysvastuujohtaja, Telia Finland
Puh. 040 302 4100
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliacompany.com

Miia Mökkälä, Telia Dot
Puh. 040 2200 168
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliacompany.com 

Antti Järventaus, Pelastakaa Lapset ry
Puh. 050 364 6410
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi

Nina Vaaranen-Valkonen, Pelastakaa Lapset ry
Puh. 050 448 5442
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi

 

Tutustu Telia Dotiin: https://www.telia.fi/dot/

Lue lisää Telian yritysvastuusta: www.telia.fi/yritysvastuu

KuviaLiitteet

Kuvia