Telia jatkaa yhteistyötään Pelastakaa Lapset ry:n kanssa

2018-12-20 - Avainsanat

Telia jatkaa pitkää yhteistyötään Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Sopimuksen tavoitteena on jatkaa tiivistä asiantuntijayhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi digitaalisissa ympäristöissä. Lapsen oikeudet ovat Telia Finlandin yritysvastuutyön keskeinen painopistealue.  

Telia on vuodesta 2016 edistänyt lapsen oikeuksia digitaalisissa ympäristöissä yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa. Viime vuonna Pela ja Telia toteuttivat yhteisen Suomi 100 -hankkeen lapsen oikeuksien toteutumiseksi netissä. Tänä vuonna yhteistyö on jatkunut entistä tiiviimmin, kun lapsen oikeuksia on integroitu mukaan Telian liiketoimintaan sekä tuote- ja palvelukehitykseen. ”Pelastakaa Lapset on mm. kehittänyt kanssamme uudenlaista digihyvinvointiliittymämme Telia Dotia ja rakentanut siihen haastekokonaisuudet terveemmän online-elämän varmistamiseksi koko perheelle”, Telia Finlandin yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen sanoo.

”Olemme iloisia, että Telia on ottanut vahvan roolin lapsen oikeuksien edistäjänä ja tehnyt paljon mm. lasten verkkoympäristöissä ilmenevän seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi. Yhteistyömme avulla saamme aikaan todellisia parannuksia lasten asemassa ja heidän oikeuksiensa toteutumisessa”, Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Antti Järventaus kertoo.

Käytännön ohjeet tietoliikennealalle lapsen oikeuksien edistämiseksi

Pelastakaa Lapset on toiminut asiantuntijana Telian luodessa käytännön ohjeita lapsen oikeuksien edistämiseksi tietoliikennealalla. ”Oikeus yksityisyyteen, suojeluun, osallistumiseen, sananvapauteen ja leikkiin ovat esimerkkejä oikeuksista, joiden edistämiseen panostamme vahvasti. Olemme koonneet sivustollemme neuvomme ja kokemuksemme siitä, miten lapsen oikeudet saadaan huomioitua liiketoiminnassa ja miten niitä voi edistää. Haluamme jakaa oppimamme avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi, jotta lapsen oikeudet leviäisivät entistä laajemmin käyttöön kaikkialla liike-elämässä”, Eija Pitkänen kertoo.  

Lisätietoja:


Eija Pitkänen, yritysvastuujohtaja, Telia Finland
Puh. 040 302 4100
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliacompany.com

Antti Järventaus, Pelastakaa Lapset ry
Puh. 050 364 6410
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi

 

www.telia.fi/yritysvastuu

Kuvia


Liitteet

Kuvia