Stora Enson ja Telian tuomat 5G- ja lisätyn todellisuuden ratkaisut etenevät kokeiluista käytäntöön

Stora Enso ja Telia ovat kokeilleet AR- eli lisätyn todellisuuden ja 5G-teknologian ratkaisuja tehtaiden kunnossapitoon. 5G Finland -verkoston piirissä toteutettuja testejä tehtiin ensimmäisenä Stora Enson Oulun tehtaalla. 

Uusien sovellusten ansiosta kaikki asiantuntijoiden tarvitsema tieto on helposti ja visuaalisessa muodossa käytössä reaaliaikaisesti. Teknologia mahdollistaa kunnossapitotiedon nopeamman käytön Stora Enson tehtailla ja parantaa tehtaiden käyttövarmuutta.

Kohta käyttöön tuleva 5G-verkko yhdessä Telia Helsinki Data Centerin laskentakapasiteetin kanssa luo alustan, jonka ansiosta palveluissa voidaan asiantuntijoiden kesken hyödyntää laajamittaisesti esimerkiksi täydennettyä todellisuutta, virtuaalitodellisuutta ja 360o -näkymiä maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

”Olemme tehneet Oulussa kokeiluja alueella, jolla IoT- ja 5G-palvelut todennäköisesti tuottavat ensimmäisenä uusien ja tehokkaampien prosessien läpimurtoja. Reaaliaikaisen datan keräämiseen, siirtämiseen ja analysointiin perustuvat ratkaisut ovat avainasemassa teollisten prosessien tehostamisen ja jatkuvuuden varmistamisen kannalta” sanoo Telian Suomen 5G-ohjelman vetäjä Janne Koistinen.

”Stora Ensolla on laaja digitalisaatio-ohjelma, jolla pyritään kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa ja tehostamaan toimintaa matkallamme fossiilisten materiaalien korvaamiseksi uusiutuvilla. Digitalisaatio-ohjelmamme avulla olemme edelläkävijöitä teollisuudenalallamme uuden teknologian hyödyntämisessä,” sanoo Teemu Salmi, Stora Enson IT- ja digitalisaatiojohtaja.

5G on osa seuraavaa teollista vallankumousta

Telia aloitti 5G-aikakauden Helsingissä 5.9.2018 avaamalla esikaupallisen 5G-verkon kaupungin keskustassa. Tavoitteena on aloittaa kaupalliset palvelut vuoden 2019 alussa.

5G:n odotetaan parantavan mobiiliverkon yhteysnopeuksia jopa 20-kertaiseksi ja niiden kapasiteettia jopa satakertaiseksi nykyisestä. Vallankumoukselliseksi tekniikan tekee kyky palvella valtavaa määrää verkkoon kytkettyjä laitteita sekä mahdollisuus rakentaa reaaliaikaisia, erittäin luotettavia yhteyksiä vaativia palveluita. 5G mahdollistaa esimerkiksi itsestään ajavat autot, uudenlaisia etäoppimisen ja –terveydenhuollon palveluita sekä kriittisiä teollisia prosesseja.

Lisätietoja: 

www.telia.fi/5G
www.telia.fi/5GFinland

 

Kuvat