Sonera sertifioi vastuunsa ihmisistä ja ympäristöstä ensimmäisenä suomalaisena operaattorina

Sonera huomioi liiketoimintansa vaikutuksia ympäristöön sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen hiljattain sertifioimiensa hallintajärjestelmien avulla. Niiden avulla yhtiö parantaa energiatehokkuuttaan ja tehostaa jätteiden kierrätystä sekä edistää työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia, etenkin televerkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyen. Sonera ulottaa vastuunsa koskemaan myös yhteistyökumppaneitaan.

Syyskuussa 2016 Soneran ympäristöjärjestelmälle myönnettiin ISO 14001 -sertifikaatti sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle OHSAS 18001 -sertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena operaattorina. Samalla yhtiön jo aiemmin saama ISO 9001 -laatusertifikaatti päivitettiin koskemaan myös Data-Infoa.

”Olen ylpeä siitä miten sitoutuneesti henkilöstömme on tehnyt töitä näiden asioiden eteen. Sertifikaatteihin panostaminen on järkevää monesta näkökulmasta. Ensinnäkin pystymme vastaamaan paremmin yritysvastuuseen liittyviin kasvaviin asiakasvaatimuksiin ja lain velvoitteisiin. Samalla kun pienennämme ympäristöjalanjälkeämme, parantunut energiatehokkuus tuo meille myös taloudellisia säästöjä. Lisäksi motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee parempaa tulosta”, sanoo Soneran toimitusjohtaja Valdur Laid.

Inspecta Sertifiointi Oy arvioi Soneran ympäristö-, laatu- ja turvallisuustoimintaa keväällä 2016 mittavassa auditoinnissa. Arvioijat kiersivät Soneran eri toimitiloissa ja kaupoissa Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa, Tampereella, Vaasassa ja Jyväskylässä haastattelemassa henkilöstöä ja tarkastamassa toimintaa. Lisäksi arviointikierrokseen kuuluivat vierailut datakeskus- ja verkon rakennustyömailla.

”Teimme kattavan arvioinnin eri toiminnoissa. Kävimme muun muassa läpi miten työpaikkojen turvallisuudesta on huolehdittu, miten elektroniikkajätteiden kierrättäminen on käytännössä hoidettu ja miten energiatehokkuuteen panostetaan esimerkiksi Helsinkiin rakenteilla olevassa datakeskuksessa”, Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Tomi Kasurinen kertoo. ”Olemme ilahtuneita siitä, että Sonera on päättänyt esimerkillisesti kehittää ympäristöasioita sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamista sertifioitujen hallintajärjestelmien avulla.”

Lisätietoa Soneran uusista sertifikaateista videoilla

Sertifikaateista lyhyesti

  • ISO 14001 on ympäristöasioiden johtamista käsittelevä standardi, joka on laajasti käytössä maailmalla ympäristöasioiden johtamisen perustana.
  • OHSAS 18001 on työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen kansainvälinen standardi.
  • ISO 9001 on maailman käytetyin ISO-standardi ja tunnetuin viitekehys laadunhallintajärjestelmälle.

Lisätietoja:

Eija Pitkänen, yritysvastuujohtaja, Sonera
Puh. 040 302 4100
etunimi.sukunimi@teliacompany.com

Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja, Inspecta Sertifiointi Oy
Puh. 050 361 5121
etunimi.sukunimi@inspecta.com