Joka toinen yrittäjä hyödyntää sosiaalista mediaa työssään

57% Soneran yrittäjäkyselyyn vastanneista yrittäjistä käyttää sosiaalista mediaa apuna liiketoiminnassaan, naisyrittäjistä peräti kaksi kolmesta. Alle 45-vuotiaiden yrittäjien  keskuudessa sosiaalisen median hyödyntäminen on keskimääräistä yleisempää. Ilman somea pärjäävät yrittäjät kokevat, etteivät tavoita asiakkaitaan sosiaalisen median kautta.

Soneran taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa sujuu monelta yrittäjältä. Somea käytetään useimmiten markkinointiin, yrityskuvan rakentamiseen sekä uusien asiakaskohderyhmien tavoittamiseen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista tekee myös myyntiä somessa.

Ne yrittäjät, jotka eivät olleet sosiaalisessa mediassa, kertoivat tärkeimmäksi syyksi sen, etteivät tavoita asiakkaitaan somen kautta. ”Lähes 90 % suomalaisista kuitenkin käyttää ainakin jotain sosiaalisen median kanavaa, joten faktat eivät tue tätä yrittäjien kokemusta. Samaan aikaan 55 % kyselyyn vastanneista nimenomaan etsii uusia asiakkaita somen avulla”, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kari Roose.

Naiset aktiivisempia etenkin uusien ideoiden etsimisessä

Naisyrittäjät ovat merkittävästi aktiivisempia somen hyödyntämisessä. Huikein ero miesyrittäjiin on inspiraation ja uusien ideoiden hankkimisessa somesta. Miesyrittäjistä vain 20 % etsii inspiraatiota ja uusia ideoita sosiaalisesta mediasta, naisyrittäjistä 42 %. 

”Monet pienyrittäjät, kuten kivijalkayrittäjät ja kampaamot, hyödyntävät somen voimaa esimerkiksi jakamalla oman työnsä jälkeä Instagram- ja Facebook-tileillään. Tämä toimii tehokkaana markkinointikeinona ja tavoittaa myös hyvin haluttuja kohderyhmiä”, sanoo myyntijohtaja Milla Virén Soneralta.

Ne yrittäjät, jotka käyttävät sosiaalista mediaa yrityksen liiketoiminnan tukena, etsivät myös muita aktiivisemmin tietoa digitalisaation mahdollisuuksista eri kanavia käyttäen.

”Näyttäisi siltä, että some-aktiiviset yrittäjät ovat valmiimpia myös muutoin digitalisoimaan liiketoimintaansa. Tietoa yrittäjät etsivät paitsi hakukoneiden avulla internetistä myös kollegoilta, sovellus- sekä laitetoimittajilta ja mediasta”, Milla Viren sanoo.

Käytettyjen somepalveluiden lista heijastaa vahvasti kansalaisten eniten käyttämien somepalveluiden listaa ylipäätään – joskin Facebookin merkitys on yritystoiminnassa korostunut muihin kärkipalveluihin verrattuna.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 14. – 23.11.2016. Kyselyyn vastasi 1 073 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Jo neljättä kertaa toteutetun kyselyn aiheina tällä kertaa oli erityisesti se, miten pk-yrittäjät kokevat digitalisaation mahdollisuudet, sen tärkeyden ja esteet käytännössä sekä miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

Lisätiedot:
 
Milla Virén, myyntijohtaja, yritysliiketoiminta, Sonera
Puh. 040 302 2340
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliacompany.com

Kari Roose, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus
Puh. 040 509 3447
Sähköposti: etunimi.sukunimi@taloustutkimus.fi

Soneran lehdistöpalvelu: puh. 02040 54000, communications-fi@sonera.com. Meidät löytää Twitteristä tililtä @Sonera_uutiset.

Poimintoja tutkimuksesta:

Käyttää somea?

Kaikki 57 %, Miehet 53 %, Naiset 66 % 

YRITTÄJÄN IKÄ

Alle 45-vuotta: 64 %
45-54-vuotta 53 %
55-64-vuotta 55 %
65-vuotta tai yli: 45 % 

YRITYKSEN IKÄ

Alle 5-vuotta: 70 %
5-10-vuotta: 60 %
11-20-vuotta: 54 %
Yli 20-vuotta: 48 % 

Mihin käyttää somea (kaikki vastaajat)?

Markkinointiin: 86 %
Yrityskuvan rakentamiseen 75 %
Uusien asiakasryhmien tavoittamiseen 55 %
Myyntiin 44 %
Asiakaspalveluun 43 %
Inspiraation ja uusien ideoiden saamiseen 27 %
Viestimiseen päämiesten/tavarantoimittajien kanssa 20 % 

Miksi ei käytä somea (kaikki vastaajat)?

Ajan puute 32 %
Osaamisen puute 20 %
Asiakaskuntaamme ei tavoita some kautta 59 %
Ei kiinnosta/ei tarvetta 4 %
Muu/En osaa sanoa 14 %

Kuvat

Liitteet